2 Chronicles 18:23

23 a Тогава Седекия, Ханаановият син, се приближи, зашлеви Михей по бузата и каза: През кой път мина Господният Дух от мене, за да говори на теб?
Copyright information for BulProtRev