2 Chronicles 19

Реформите на Йосафат

1 А като се връщаше Юдейският цар Йосафат с мир у дома си в Йерусалим,

2 a ясновидецът Ииуй, Ананиевият син, излезе да го посрещне и каза на цар Йосафат: На нечестивия ли помагаш и тези ли, които мразят Господа , обичаш? Затова гняв от Господа има върху тебе.

3 b Все пак обаче в тебе се намериха добри неща, защото ти премахна ашерите от земята и утвърди сърцето си да търсиш Бога.

4 След като Йосафат се засели в Йерусалим, после излезе пак между народа от Вирсавее до Ефремовата хълмиста земя и ги обърна към Господа , Бога на бащите им.

5 И по всички укрепени градове на Юдея постави съдии в земята, град по град.

6 c Той каза на съдиите: Внимавайте какво правите; защото не съдите за човека, а за Господа , Който е с вас в съдопроизнасянето.

7 d Затова нека върху вас бъде страх от Господа ; внимавайте в делата си; защото в Господа , нашия Бог, няма неправда, нито лицеприятие, нито подкупност.

8 e Тогава, като се върнаха в Йерусалим, Йосафат постави и в Йерусалим някои от левитите и свещениците и от началниците на Израилевите бащини домове за Господния съд и за спорове.

9 f И им заръча: Така да постъпвате със страх от Господа , вярно и със съвършено сърце.

10 g И ако дойде при вас от братята ви, които живеят в градовете си, какъвто и да бил спор между кръв и кръв, между закон и заповед, между наредби и узаконения, увещавайте ги да не стават виновни пред Господа , да не би да дойде гняв върху вас и върху братята ви. Така постъпвайте и няма да станете виновни.

11 h Първосвещеникът Амария ще бъде над вас във всяко Господне дело; началникът на Юдовия дом Зевадия, Исмаиловият син, ще бъде във всяко царско дело; а левитите ще бъдат надзиратели пред вас. Действайте мъжествено и Господ ще бъде с добрия.
Copyright information for BulProtRev