2 Chronicles 19:8

8 a Тогава, като се върнаха в Йерусалим, Йосафат постави и в Йерусалим някои от левитите и свещениците и от началниците на Израилевите бащини домове за Господния съд и за спорове.
Copyright information for BulProtRev