2 Chronicles 23:17

17 a И целият народ влезе във Вааловото капище и го събориха, жертвениците му и кумирите му изпотрошиха, а Вааловия жрец Матан убиха пред жертвениците.
Copyright information for BulProtRev