2 Chronicles 24:20

20 a Тогава Божият Дух дойде на Захария, син на свещеник Йодай, и той застана на високо място над народа и му каза: Така казва Бог: Защо престъпвате Господните заповеди? Няма да успеете; понеже вие изоставихте Господа , то и Той изостави вас.
Copyright information for BulProtRev