2 Chronicles 24:20-22

20 a Тогава Божият Дух дойде на Захария, син на свещеник Йодай, и той застана на високо място над народа и му каза: Така казва Бог: Защо престъпвате Господните заповеди? Няма да успеете; понеже вие изоставихте Господа , то и Той изостави вас.

21 b Обаче те направиха заговор против него и с царска заповед го убиха с камъни в двора на Господния дом.

22 Цар Йоас не си спомни доброто, което му беше показал Йодай, неговият баща, а уби сина му; а той, като умираше, каза: Господ да погледне и да издири.
Copyright information for BulProtRev