2 Chronicles 27

Царуване на Йотам

1 a Йотам беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува̀ шестнадесет години в Йерусалим; името на майка му беше Еруса, Садокова дъщеря.

2 Той вършѝ това, което е право пред Господа , съвсем както беше направил баща му Озия; обаче не влезе в Господния храм. Но народът все още се покваряваше.

3 b Той построи горната порта на Господния дом и съгради много върху стената на Офил.

4 Съгради още и градове в хълмистата страна на Юдея и в дъбравите съгради крепости и кули.

5 И като воюва̀ против царя на амонците, надделя над тях; и в същата година амонците му дадоха сто таланта сребро, десет хиляда кора жито и десет хиляди кора ечемик. Толкова му платиха амонците и втората, и третата година.

6 Така Йотам стана силен, понеже оправяше пътищата си пред Господа , своя Бог.

7 А останалите дела на Йотам и всичките му войни, и постъпките му са записани в Книгата на Израилевите и Юдейските царе.

8 Той беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува̀ шестнадесет години в Йерусалим.

9 c Йотам заспа с бащите си и го погребаха в Давидовия град; и вместо него се възцари синът му Ахаз.
Copyright information for BulProtRev