2 Chronicles 3

Построяване на храма

1 a Тогава Соломон започна да строи Господния дом в Йерусалим на хълма Мория, където Господ се яви на баща му Давид, на мястото, което Давид беше приготвил на хармана на евусеца Орна.

2 Той започна да строи на втория ден от втория месец на четвъртата година от възцаряването си.

3 b А основата, която Соломон положи, за да построи Божия дом, имаше тези мерки: дължината в лакти според старата мярка беше шестдесет лакътя и широчината – двадесет лакътя.

4 c А притворът, който беше пред лицето на дома, имаше дължина според широчината на дома двадесет лакътя, а височина сто и двадесет; и го обкова отвътре с чисто злато.

5 d И облече великия дом с елхови дървета, които обкова с чисто злато, и извая по него палми и верижки.

6 Украси дома със скъпоценни камъни за красота; а златото беше от Фаруим.

7 Обкова още със злато дома, гредите, вратите, стълбовете и стените му; и извая херувими по стените.

8 И направи пресвятото място на дома с дължина според широчината на дома двадесет лакътя и с широчина двадесет лакътя; и го обкова с шестстотин таланта чисто злато.

9 А теглото на гвоздеите беше петдесет сикъла злато. Обкова и горните стаи със злато.

10 e В пресвятото място на дома направи два херувима, ваяна изработка, и ги обкова със злато.

11 А крилете на херувимите имаха заедно дължина двадесет лакътя; едното крило на единия херувим имаше пет лакътя и допираше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим.

12 Така и едното крило на другия херувим имаше пет лакътя и допираше стената на дома; и другото крило имаше пет лакътя и допираше крилото на другия херувим.

13 Крилете на тези херувими се простираха на двадесет лакътя; и те стояха на краката си и лицата им гледаха навътре.

14 f И направи завесата от синьо, мораво, червено и висон и изработи по нея херувими.

15 g Направи пред дома и два стълба, тридесет и пет лакътя високи, с капител на върха на всеки от тях, пет лакътя висок.

16 h Направи и верижки, както в светилището, и ги сложи на върховете на стълбовете; и направи сто нара, които окачи на верижките.

17 i И изправи стълбовете пред храма – единия отдясно, а другия отляво; и нарече онзи, който беше отдясно, Яхин
3:17 Т.е. ще утвърди.
, а онзи, който беше отляво, Воаз
3:17 Т.е. в него сила.
.
Copyright information for BulProtRev