2 Chronicles 30

Цар Езекия възстановява празнуването на Пасха

1 След това Езекия прати хора по целия Израил и Юдея, писа още и писма на Ефрем и Манасия да ги поканят да дойдат в Господния дом в Йерусалим, за да направят Пасха на Господа , Израилевия Бог.

2 a Защото царят и първенците му, и цялото общество в Йерусалим бяха се съветвали да направят Пасхата във втория месец.

3 b Понеже не бяха могли да я направят в онова време, защото нямаше достатъчно осветени свещеници и народът не се беше събрал в Йерусалим.

4 И това нещо се видя право на царя и на цялото общество.

5 Затова решиха да прогласят по целия Израил от Вирсавее чак до Дан покана да дойдат, за да направят Пасха на Господа , Израилевия Бог, в Йерусалим; защото отдавна не бяха я празнували според предписанието.

6 c И така, бързоходците отидоха с писмата от царя и първенците му по целия Израил и Юдея според царската заповед и казаха: Деца на Израил, обърнете се към Господа , Бога на Авраам, на Исаак и на Израил, за да се обърне Той към останалите от вас, които се избавихте от ръката на асирийските царе.

7 d Не бъдете като бащите и братята ви, които престъпваха против Господа , Бога на бащите си, така че Той ги предаде на опустошение, както виждате.

8 e Сега не закоравявайте врата си, както сториха бащите ви, а се предайте на Господа и влезте в светилището Му, което е осветил завинаги, и служете на Господа , вашия Бог, за да отвърне от вас яростния Си гняв.

9 f Защото, ако се обърнете към Господа , то на братята ви и децата ви ще се покаже милост от тези, които са ги пленили, и те ще се върнат в тази земя; защото щедър и милостив е Господ , вашият Бог, и няма да отвърне лицето Си от вас, ако вие се обърнете към Него.

10 g Така бързоходците минаха от град в град през Ефремовата и Манасиевата земя чак до Завулон; но те им се присмяха и се подиграха с тях.

11 h Някои обаче от Асир, Манасия и Завулон се смириха и дойдоха в Йерусалим.

12 i А и над Юдея беше Божията ръка, за да им даде едно сърце да постъпят по заповедта на царя и на първенците според Господнето слово.

13 И в Йерусалим се събра много народ, за да честват празника на безквасните хлябове във втория месец; беше твърде голямо събрание.

14 j Те станаха и премахнаха жертвениците, които бяха в Йерусалим, премахнаха и всички кадилни жертвеници и ги хвърлиха в потока Кедрон.

15 k Тогава заклаха пасхалните агнета в четиринадесетия ден от втория месец; и свещениците и левитите засрамени се осветиха и внесоха всеизгаряния в Господния дом.

16 И застанаха на мястото си според чина си съгласно закона на Божия човек Моисей; и свещениците пръскаха кръвта, като я вземаха от ръката на левитите.

17 l Защото имаше мнозина в събранието, които не бяха се осветили; затова левитите поеха грижата да заколят пасхалните агнета за всеки, който не беше чист, за да се осветят на Господа .

18 m Понеже голяма част от народа, мнозина от Ефрем, Манасия, Исахар и Завулон, не бяха се очистили, но ядоха Пасхата не според предписанието; защото Езекия се беше помолил за тях, като каза: Благий Господ да бъде милостив към всеки,

19 n който утвърждава сърцето си да търси Бога, Господа Бога на бащите си, ако и да не е очистен според очистването, изискано за светилището.

20 И Господ послуша Езекия и опрости
30:20 От евр. изцели.
народа.

21 p Така израилтяните, които се намираха в Йерусалим, честваха празника на безквасните хлябове седем дни с голямо веселие; и всеки ден левитите и свещениците славословеха Господа , пеещи с музикални инструменти на Господа .

22 q Езекия говорѝ насърчително на всички левити, които разбираха добре Господнята служба. Така през седемте празнични дни те ядяха, като жертваха мирни жертви и славословеха Господа , Бога на бащите си.

23 r Тогава цялото общество се посъветва да празнуват още седем дни; и празнуваха още седем дни с веселие.

24 s Защото Юдейският цар Езекия подари на обществото за жертви хиляда телета и седем хиляди овце; а първенците подариха на обществото хиляда телета и десет хиляди овце; и много свещеници осветиха себе си.

25 t И всички събрани от Юдея се развеселиха със свещениците и левитите, и всички събрани, надошли от Израил, и чужденците, надошли от Израилавата земя, които живееха в Юдея.

26 Така стана голямо веселие в Йерусалим; защото от времето на Израилевия цар Соломон, Давидовия син, не беше ставало такова нещо в Йерусалим.

27 u След това левитите и свещениците станаха и благословиха народа; и гласът им беше послушан от Господа и молитвата им възлезе на небето, Неговото свято обиталище.
Copyright information for BulProtRev