2 Chronicles 34

Йосия възстановява завета с Бога

1 a Йосия беше на възраст осем години, когато се възцари, и царува̀ в Йерусалим тридесет и една година.

2 Той вършѝ това, което беше право пред Господа , като ходи в пътищата на баща си Давид, без да се отклони надясно или наляво.

3 b В осмата година на царуването си, като беше още млад, почна да търси Бога на баща си Давид; а в дванадесетата година почна да чисти Юдея и Йерусалим от високите места, от ашерите, от ваяните и летите идоли.

4 c В негово присъствие събориха жертвениците на ваалимите; той изсече кумирите на слънцето, които бяха върху тях, и сломи ашерите и ваяните и летите идоли, и като ги стри на прах, го разпръсна върху гробовете на онези, които бяха им жертвали.

5 d Изгори и костите на жреците на жертвениците им и така очисти Юдея и Йерусалим.

6 Същото направи и в градовете на Манасия, Ефрем и Симеон и чак до Нефталим сред околните им развалини;

7 e събори жертвениците, стри на прах ашерите и ваяните идоли и изсече всички кумири на слънцето по цялата Израилева земя. Тогава се върна в Йерусалим.

8 f А в осемнадесетата година от царуването си, когато беше очистил земята и Божия дом, прати Сафан, Азалиевия син, и градския началник Маасия, и летописеца Йоах, син на Йоахаз, за да поправят дома на Господа , неговия Бог.

9 g Те отидоха при първосвещеника Хелкия и предадоха парите, внесени в Божия дом, които вратарите левити бяха събрали от Манасия и Ефрем и от всички останали от Израил, и от целия Юда и Вениамин, и от жителите на Йерусалим.

10 Предадоха ги в ръката на работниците, които надзираваха Господния дом; а те ги дадоха на работниците, които работеха в Господния дом, за да поправят и обновят дома –

11 дадоха ги на дърводелците и зидарите, за да купят дялани камъни и дървета за греди и да поправят зданията, които Юдейските царе бяха съборили.

12 И мъжете вършеха работата честно; а надзиратели над тях бяха левитите Яат и Авдий от Мерариевите потомци, Захария и Месулам от Каатовите потомци, за да наблюдават, а от другите левити – всички изкусни свирачи на музикалните инструменти.

13 h Имаше още и настойници над носачите на товари и над всички, които работеха в каквато и да било работа; а някои от левитите бяха писари, надзиратели и вратари.

14 i А като изнасяха внесените в Господния дом пари, свещеник Хелкия намери книгата на Господния закон, даден чрез Моисей.

15 Тогава Хелкия каза на секретаря Сафан: Намерих книгата на закона в Господния дом. И Хелкия даде книгата на Сафан.

16 А Сафан донесе книгата на царя, занесе и вест на царя, като каза: Слугите ти вършат всичко, което им е определено;

17 те събраха намерените в Господния дом пари и ги предадоха в ръката на настоятелите и в ръката на работниците.

18 Също секретарят Сафан извести на царя: Свещеник Хелкия ми даде една книга. И Сафан я прочете пред царя.

19 А царят, като чу думите на закона, раздра дрехите си.

20 Царят заповяда на Хелкия, на Ахикам, Сафановия син, на Авдон
34:20 В 4 Цар. 22:12 – Аховор.
, Михеевия син, на секретаря Сафан и на царския слуга Асайя:

21 Идете, допитайте се до Господа за мен и за останалите в Израил и Юда относно думите на намерената книга; защото голям е Господният гняв, който се изля на нас, понеже бащите ни не опазиха Господнето слово да постъпват напълно, както е писано в тази книга.

22 k И така, Хелкия и онези, които царят беше определил, отидоха при пророчицата Олда, жена на одеждопазителя Селум, син на Текуя, Арасовия син. А тя живееше в Йерусалим, във втората част; и те ѝ говориха според поръчаното.

23 А тя им отговори: Така казва Господ , Израилевият Бог: Кажете на човека, който ви е пратил до мене:

24 Така казва Господ : Ето, Аз ще докарам зло на това място и на жителите му – всички проклятия, написани в книгата, която прочетоха пред Юдейския цар.

25 Понеже Ме изоставиха и кадяха на други богове, и Ме разгневиха с всичките дела на ръцете си, затова гневът Ми ще се излее на това място и няма да угасне.

26 А на Юдейския цар, който ви прати да се допитате до Господа , така да му кажете: Така казва Господ , Израилевият Бог: Относно думите, които ти си чул,

27 понеже сърцето ти е омекнало и ти си се смирил пред Бога, когато си чул Неговите думи против това място и против жителите му, и ти си се смирил пред Мене, раздрал си дрехите си и си плакал пред Мене, затова и Аз те послушах, казва Господ .

28 Ето, Аз ще те прибера при бащите ти и ще се прибереш в гроба си с мир; и твоите очи няма да видят нищо от цялото зло, което ще докарам на това място и на жителите му. И те доложиха на царя.

29 l Тогава царят прати и събра всичките Юдейски и йерусалимски старейшини.

30 След това царят отиде в Господния дом заедно с всички Юдейски мъже и йерусалимските жители – свещениците, левитите и целия народ от голям до малък; и прочете на всеослушание пред тях всички думи от книгата на завета, която бе намерена в Господния дом.

31 m Царят застана на мястото си и сключи завет пред Господа – да следва Господа , да пази заповедите Му, откровенията Му и наредбите Му с цялото си сърце и с цялата си душа, за да изпълнява думите на завета, които са записани в тази книга.

32 И накара всички, които се намираха в Йерусалим и във Вениамин, да потвърдят завета. И йерусалимските жители постъпиха според завета на Бога, Бога на бащите си.

33 n Йосия премахна всички мерзости от всички места, принадлежащи на израилтяните, и накара всички, които се намираха в Израил, да служат на Господа , своя Бог; през всичките му дни те не се отклониха от следване Господа , Бога на бащите си.
Copyright information for BulProtRev