2 Chronicles 4:12

12 a двата стълба; изпъкналите части; двата капитела, които бяха на върха на стълбовете; двете мрежи за покриване на двете изпъкнали части на капителите, които бяха на върховете на стълбовете;
Copyright information for BulProtRev