2 Chronicles 5

1 a Така бе завършена цялата работа, която Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид – среброто, златото и всичките вещи, и ги положи в съкровищниците на Божия дом.

Пренасяне на Ковчега на Завета в храма

2 b Тогава Соломон събра в Йерусалим Израилевите старейшини и всички началници на племената, началниците на бащините домове на израилтяните, за да пренесат ковчега на Господния завет от Давидовия град, който е Сион.

3 c И така всички Израилеви мъже се събраха пред царя на празника в седмия месец.

4 А когато дойдоха всички Израилеви старейшини, левитите вдигнаха ковчега.

5 Те пренесоха ковчега и шатъра за срещане с всички святи принадлежности, които бяха в шатъра; свещениците и левитите ги пренесоха.

6 А цар Соломон и цялото Израилево общество, които се бяха събрали пред него, бяха пред ковчега и жертваха овце и говеда, които по множеството си не можеха да се пресметнат или да се изброят.

7 Така свещениците внесоха ковчега на Господния завет на мястото му, в светилището на дома, в пресвятото място, под крилете на херувимите.

8 Защото херувимите бяха с крилете си разперени над мястото на ковчега и херувимите покриваха отгоре ковчега и върлините му.

9 А върлините бяха издадени, така че се виждаха краищата им, издадени от ковчега пред светилището, но отвън не се виждаха; и са там до днес.

10 d В ковчега нямаше друго освен двете плочи, които Моисей положи там, на Хорив, където Господ сключи завет с израилтяните, когато бяха излезли от Египет.

11 А щом свещениците излязоха от светилището (защото всички свещеници, които се намираха там, бяха се осветили, без да чакат реда на отрядите си;

12 e а и всички певци левити – Асаф, Еман, Едутун и синовете им и братята им, облечени във висон и държащи кимвали, псалтири и арфи, стояха на изток от жертвеника и с тях – сто и двадесет свещеници, които свиреха с тръби)

13 f и като възгласиха тръбачите и певците заедно, пеещи и славословещи Господа с един глас, и като издигнаха глас с тръби и кимвали, и музикални инструменти и хвалеха Господа , защото е благ, защото милостта Му е довека, тогава домът, Господният дом, се изпълни с облак,

14 g така че поради облака свещениците не можаха да застанат, за да служат, защото Господнята слава изпълни Божия дом.
Copyright information for BulProtRev