2 Chronicles 7

Освещаването на храма

1 a След като Соломон свърши молбата си, огън слезе от небето и изгори всеизгарянията и жертвите, и Господнята слава изпълни дома.

2 b И свещениците не можаха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома Му.

3 c А всички израилтяни, като видяха, че огънят слезе и че Господнята слава беше над дома, се наведоха с лице до земята върху постланите камъни и се поклониха, като прославяха Господа , защото е благ, защото милостта Му е до века.

4 d Тогава царят и целият народ принесоха жертви пред Господа .

5 Цар Соломон принесе в жертва двадесет и две хиляди говеда и сто и двадесет хиляди овце. Така царят и целият народ осветиха Божия дом.

6 e Свещениците стояха според службите си, също и левитите с инструментите за песнопеене на Господа , които цар Давид беше направил, за да славословят Господа , защото милостта Му е до века, когато Давид въздаваше хвала чрез тяхното служене; а свещениците тръбяха срещу тях; докато целият Израил стоеше.

7 f Соломон освети и средата на двора, който е към лицето на Господния дом; защото там принесе всеизгарянията и тлъстината на мирните жертви, понеже медният жертвеник, който Соломон беше направил, не можеше да побере всеизгарянето и хлебния принос, и тлъстината.

8 g По този начин Соломон и целият Израил с него, много голям събор, събран от местностите от прохода на Емат до Египетския поток, честваха в онова време празника седем дни.

9 А на осмия ден свикаха тържествено събрание; защото честваха освещението на жертвеника седем дни и празника седем дни.

10 h На двадесет и третия ден от седмия месец царят изпрати народа в шатрите му с радостни и весели сърца за благостите, които Господ беше показал към Давид, Соломон и народа Си Израил.

11 i Така Соломон завърши Господния дом и царската къща; всичко, каквото дойде в сърцето на Соломон да направи в Господния дом и в своята къща, свърши го благополучно.

Бог отново говори на Соломон

12 j Тогава Господ се яви на Соломон през нощта и му каза: Чух молитвата ти и избрах това място да Ми бъде дом за жертви.

13 k Ако заключа небето да не вали дъжд или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между народа Си

14 l и народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.

15 m Сега очите Ми ще бъдат отворени и ушите Ми внимателни към молитвата, която се принася на това място.

16 n Защото сега избрах и осветих този дом, за да бъде името Ми в него до века; и очите Ми и сърцето Ми ще бъдат там завинаги.

17 o А колкото до теб, ако ходиш пред Мене, както ходѝ баща ти Давид, и постъпваш, напълно както съм ти заповядал, и пазиш наредбите и законите Ми,

18 p тогава ще утвърдя престола на царството ти според завета, който сключих с баща ти Давид, като казах: Няма да ти липсва мъж да управлява Израил.

19 q Но ако се отклоните, ако изоставите наредбите и заповедите, които поставих пред вас, и отидете и послужите на други богове, и им се поклоните,

20 тогава ще ги изкореня от земята Си, която съм им дал, и ще отхвърля от пред очите Си този дом, който осветих за името Си, и ще го направя за поговорка и поругание между всички племена.

21 r А за този дом, който стана толкова висок, всеки, който минава край него, ще се зачуди и ще каже: Защо Господ направи така на тази земя и на този дом?

22 И ще отговарят: Понеже изоставиха Господа , Бога на бащите си, Който ги изведе от Египетската земя, и последваха други богове, и им се поклониха, и им послужиха, затова нанесе на тях цялото това зло.
Copyright information for BulProtRev