2 Chronicles 8

Делата на Соломон и неговата слава

1 a А когато се свършиха двадесетте години, в които Соломон построи Господния дом и своята къща,

2 Соломон съгради отново градовете, които Хирам му беше дал, и засели в тях израилтяни.

3 След това Соломон отиде в Емат-сова и го превзе.

4 b И съгради Тадмор в пустата част над Юдейската земя и всички градове за житниците, които съгради в Емат.

5 Съгради още горния Веторон и долния Веторон – градове, укрепени със стени, порти и лостове,

6 и Ваалат и всички градове, в които Соломон имаше житници, и всички градове за колесниците, и градовете за конниците, и всичко, което пожела Соломон да съгради в Йерусалим, в Ливан и в цялата земя на царството си.

7 c А относно целия народ, който остана от хетите, аморейците, ферезейците, евейците и йевусейците, които не бяха от Израил,

8 от техните потомци, останали след тях в земята, които израилтяните не бяха изтребили, от тях Соломон събра набор за задължителни работници, каквито са и до днес.

9 Но от израилтяните Соломон не направи никого слуга за работата си; а те бяха военните мъже и главните му военачалници, и началниците на колесниците му и на конниците му;

10 d също те бяха главните началници, които имаше цар Соломон (двеста и петдесет души), които началстваха над народа.

11 e Тогава Соломон въведе фараоновата дъщеря от Давидовия град в къщата, която беше построил за нея; защото каза: Жена ми да не живее в къщата на Израилевия цар Давид, понеже местата, в които е влизал Господният ковчег, са святи.

12 Тогава Соломон започна да принася всеизгаряния на Господа на Господния жертвеник, който беше издигнал пред притвора,

13 f като принасяше потребното за всеки ден според Моисеевата заповед, в съботите, на новолунията и на празниците, които ставаха три пъти в годината: на празника на безквасните хлябове, на празника на седмиците и на празника на шатроразпъването.

14 g И според разпоредбите на баща си Давид постави отрядите на свещениците на службата им и левитите на заръчаното за тях да пеят и да служат пред свещениците, според както беше потребно за всеки ден, и вратарите според отрядите им на всяка порта; защото такава беше заповедта от Божия човек Давид.

15 В нищо не се отклониха от царската заповед относно свещениците и левитите, нито относно съкровищата.

16 А цялата Соломонова работа беше предварително приготвена от деня, когато бе положена основата на Господния дом, докато се свърши. Така бе завършен Господният дом.

17 h Тогава Соломон отиде в Есион-гавер и в Елот, на морския бряг в едомската земя.

18 i И Хирам му прати под грижата на слугите си кораби и опитни морски слуги, и отидоха със Соломоновите слуги в Офир; и оттам взеха четиристотин и петдесет таланта злато и го донесоха на цар Соломон.
Copyright information for BulProtRev