2 Corinthians 10

Апостолът в защита на своето служение

1 a И сам аз, Павел, ви моля поради Христовата кротост и нежност – аз, който съм смирен, когато съм между вас, а когато отсъствам, ставам смел към вас, –

2 b моля ви, когато съм при вас, да не се принудя да употребя смелост с онази увереност, с която мисля да се одързостя против някои, които смятат, че ние постъпваме
10:2 От гр. ходим.
по плът.

3 d Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме.

4 e Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости.

5 f Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос.

6 g И сме готови да накажем всяко непослушание, щом стане пълно вашето послушание.

7 h Вие гледате на външното. Ако някой е уверен в себе си, че е Христов, то нека размисли още веднъж в себе си, че както той е Христов, така и ние сме Христови.

8 i Защото ако бих се похвалил малко повечко с нашата власт, която Господ даде за вашето назидание, а не за сриването ви, не бих се засрамил.

9 Обаче нека не се покажа, че желая да ви заплашвам с посланията си.

10 j Понеже някои казват: Посланията му са строги и силни, но личното му присъствие е слабо и говоренето – нищожно.

11 Такъв нека има предвид това, че каквито сме на думи в посланията си, когато сме далеч от вас, такива сме и на дело, когато сме при вас.

12 k Защото не смеем да смятаме или да сравняваме себе си с някои от онези, които препоръчват сами себе си; но те, като мерят себе си със себе си и като сравняват себе си със себе си, не постъпват разумно.

13 l А ние няма да се похвалим с това, което е вън от мярката ни, но според мярката на областта, която Бог ни е определил, като мярка, която да достигне дори до вас.

14 m Защото ние не се простираме прекомерно, като че ли не сме достигнали до вас; защото ние първи достигнахме до вас с Христовото благовестие.

15 n И не се хвалим с това, което е вън от мярката ни, т. е. с чужди трудове, а имаме надежда, че с растежа на вярата ви ние ще имаме по-голяма област за работа между вас, и то премного,

16 така че да проповядваме благовестието и от вас по-нататък, а не да се хвалим с готовото в чужда област.

17 o А който се хвали, с Господа да се хвали.

18 p Защото не е одобрен този, който сам себе си препоръчва, а този, когото Господ препоръчва.
Copyright information for BulProtRev