2 Corinthians 11

Апостол Павел и лъжеапостолите

1 a Дано бихте потърпели малко моето безумие. Да! Потърпете ме,

2 b защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя на Христос като чиста девица.

3 c Но се боя да не би както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христос.

4 Защото ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, Когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно търпите това.

5 d Обаче мисля, че аз не съм в нищо по-долен от тези уж превъзходни апостоли!

6 e Ако и да съм прост в речта, в знанието не съм ; дори ние по всякакъв начин сме ви показали това във всичко.

7 f Грях ли съм вършил, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах Божието благовестие даром?

8 Други църкви обрах, като вземах заплата от тях, за да служа на вас;

9 g а когато бях при вас и изпаднах в нужда, не бях в тежест на никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко се пазих и ще се пазя, да не ви бъда в тежест.

10 h Заради Христовата истина, която е и в мене, никой няма да ми отнеме тази похвала в Ахайските места.

11 i Защо? Защото не ви обичам ли? Знае Бог!

12 j А каквото правя, това и ще правя, за да премахна причината за тези, които търсят причина против мен, и относно това, с което те се хвалят, да се намерят също такива, каквито сме и ние.

13 k Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли.

14 l И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел;

15 m така че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.

Изпитанията на Павел

16 n Пак казвам – никой да не ме смята за безумен; иначе, приемете ме като безумен, за да се похваля и аз.

17 o (Това, което казвам, не го казвам по Господа, а като в безумие, в тази моя увереност на хваленето.

18 p Тъй като мнозина се хвалят по плът, ще се похваля и аз.)

19 q Защото вие, като сте разумни, с готовност търпите безумните;

20 r понеже търпите, ако някой ви заробва, ако ви изпояжда, ако ви обира, ако се превъзнася, ако ви бие по лицето.

21 s За свое унижение го казвам, като че ли сме били слаби; но с каквото се осмелява някой да се хвали (в безумие говоря), осмелявам се и аз.

22 Евреи ли са? И аз съм. Израилтяни ли са? И аз съм. Авраамово потомство ли са? И аз съм.

23 t Христови служители ли са? (В безумие говоря.) Аз още повече. Бил съм в повече трудове, още повече в тъмници, в безброй бичувания, много пъти и на смърт.

24 u Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет удара без един;

25 v три пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, три пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил сред морските дълбочини.

26 w Много пъти съм бил и в пътешествия; в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя;

27 x в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота;

28 y и освен другите неща, които не споменавам, има и това, което тежи върху мене всеки ден – грижата за всички църкви.

29 z Кой изнемощява, без да изнемощявам и аз? Кой се съблазнява, без да се разпалвам и аз?

30 aa Ако трябва да се хваля, ще се похваля с това, което се отнася до немощта ми.

31 ab Бог и Отец на Господ Исус Христос, Който е благословен до века, знае, че не лъжа.

32 ac (В Дамаск областният управител на цар Арета постави стража в град Дамаск, за да ме улови;

33 и през прозорец на стената ме спуснаха с кош и избягах от ръцете му. )
Copyright information for BulProtRev