2 Corinthians 11:16

Изпитанията на Павел

16 a Пак казвам – никой да не ме смята за безумен; иначе, приемете ме като безумен, за да се похваля и аз.
Copyright information for BulProtRev