2 Corinthians 11:23-27

23 a Христови служители ли са? (В безумие говоря.) Аз още повече. Бил съм в повече трудове, още повече в тъмници, в безброй бичувания, много пъти и на смърт.

24 b Пет пъти юдеите ми удариха по четиридесет удара без един;

25 c три пъти бях бит с тояги, веднъж ме биха с камъни, три пъти съм претърпял корабокрушение, една нощ и един ден съм бил сред морските дълбочини.

26 d Много пъти съм бил и в пътешествия; в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя;

27 e в труд и мъка, много пъти в неспане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота;
Copyright information for BulProtRev