2 Corinthians 12

Видения и откровения на апостола

1 a  Принуден съм да се хваля, макар че не е от полза; но сега ще дойда до видения и откровения от Господа.

2 b  Познавам един човек в Христос, който преди четиринадесет години (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае) бе занесен до третото небе.

3 c  И такъв човек познавам (в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае),

4 който беше занесен в рая и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори.

5 d  С такъв човек ще се похваля; а със себе си няма да се похваля, освен с немощите си.

6 e  (Защото даже ако поискам да се похваля за други неща, няма да бъда безумен, понеже ще говоря истината; но се въздържам, да не би някой да помисли за мене повече от това, което вижда, че съм, или каквото чува от мен.)

7 f  А за да не се превъзнасям поради твърде многото откровения, даде ми се трън
12:7 Или: мъченически кол.
в плътта, пратеник от Сатана, да ме мъчи, за да не се превъзнасям.

8 h  Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мен;

9 i  и Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.

10 j  Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос; защото когато съм немощен, тогава съм силен.

Грижите на Павел за коринтяните

11 k  Станах безумен. Вие ме принудихте, защото вие трябваше да ме препоръчвате, понеже не съм бил по-долен от тези уж превъзходни апостоли, ако и да съм нищо.

12 l  Наистина белезите на истински апостол бяха доказани между вас с пълно търпение, чрез знамения, чудеса и велики дела.

13 m  Защото в какво бяхте поставени по-долу от другите църкви освен в това, че сам аз не ви дотежах? Простете ми тази неправда!

14 n  Ето, готов съм да дойда при вас за трети път и няма да ви бъда в тежест, защото не искам вашето, но вас; понеже не децата са длъжни да събират имот за родителите, но родителите за децата.

15 o  А пък аз с преголяма радост ще дам и цял ще се отдам за душите ви. Ако аз ви обичам повече, вие по-малко ли ще ме обичате?

16 p  Но нека да е така, че аз не съм ви бил в тежест, но понеже съм хитър, съм ви уловил с измама.

17 q  Използвах ли ви с користни цели чрез някои от онези, които изпратих до вас?

18 r  Помолих Тит да отиде при вас и с него пратих брата. Тит ли припечели нещо от вас? Не сме ли ходили в същия дух, по същите стъпки?

19 s  Още ли мислите, че ние се защитаваме пред вас? Не, пред Бога говорим това в Христос, и то всичко, възлюбени мои, за ваше назидание.

20 t  Защото се боя да не би като дойда, да не ви намеря каквито ви желая и аз да се намеря за вас не какъвто ме желаете; и да не би да има между вас раздор, завист, гняв, партизанства, одумвания, шушукания, големеене, безредици;

21 u  да не би, когато дойда пак, да ме смири моят Бог между вас и да оплача мнозина, които преди това са съгрешили и не са се покаяли за нечистотата, блудството и сладострастието, на които са се предали.
Copyright information for BulProtRev