2 Corinthians 3

Предимството на Новия Завет пред Стария Завет

1 a Пак ли започваме да се препоръчваме? Или имаме нужда, както някои, от препоръчителни писма до вас или от вас?

2 b Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, което узнават и прочитат всички човеци;

3 c и става явно, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастило, но с Духа на живия Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът – на сърцето.

4 Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христос.

5 d Не че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си; но нашата способност е от Бога,

6 e Който ни и направи способни като служители на един нов завет – не на буквата, а на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява.

7 f Но ако служението на онова, което докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, че израилтяните не можеха да гледат Моисей в лице поради блясъка на лицето му, който впрочем преминаваше,

8 g как служението на духа няма да бъде с по-голяма слава?

9 h Защото ако служението на онова, което докарва осъждане, стана със слава, служението на онова, което докарва правда, го надминава много повече по слава.

10 (И наистина, онова, което е било прославено, изгуби славата си в това отношение поради славата, която превъзхожда.)

11 Защото ако това, което преминаваше, беше със слава, то много по-славно е трайното.

12 i И така, като имаме такава надежда, говорим с голяма откровеност

13 j и не сме като Моисей, който слагаше покривало на лицето си, за да не могат израилтяните да гледат изчезването на това, което преминаваше.

14 k Но техните умове бяха заслепени; защото и до днес, когато четат Стария Завет, същото покривало остава, защото то се сваля само чрез Христос.

15 А и до днес, при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцето им,

16 l но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще бъде снето.

17 m А Господ е Духът; и където е Господният Дух, там е свобода.

18 n А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същия образ от слава в слава чрез Господния Дух.
Copyright information for BulProtRev