2 Corinthians 4

Божията помощ в делото на Благовестието

1 a Затова, като имаме това служение, както и придобихме милост, не се обезсърчаваме;

2 b но се отрекохме от тайни и срамни дела и не постъпваме лукаво, нито изопачаваме Божието слово, но като изявяваме истината, препоръчваме себе си на съвестта на всеки човек пред Бога.

3 c Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тези, които погиват –

4 d за тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да не ги озари светлината от славното благовестие на Христос, Който е образ на Бога.

5 e (Защото ние не проповядваме себе си, а Христос Исус като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исус.)

6 f Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети светът с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос.

7 g А ние имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас.

8 h Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние;

9 i гонени сме, но не изоставени; поваляни сме, но не погубени.

10 j Винаги носим в тялото си убиването на Господ Исус, за да се яви в тялото ни и животът на Исус.

11 k Защото ние, живите, винаги сме предавани на смърт заради Исус, за да се яви и животът на Исус в нашата смъртна плът.

12 l Така че смъртта действа в нас, а животът във вас.

13 m А като имаме същия дух на вяра, както е писано: „Повярвах, затова и говорих“ , то и ние, понеже вярваме, затова и говорим;

14 n понеже знаем, че Този, Който е възкресил Господ Исус, ще възкреси и нас заедно с Исус и ще ни представи заедно с вас.

15 o Защото всичко това е заради вас, така че благодатта, умножена чрез мнозината, които са я получили, да произведе изобилно благодарение за Божия слава.

16 p Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.

17 q Защото нашата кратковременна лека скръб произвежда все повече и повече една изобилна вечна слава за нас,

18 r които не гледаме на видимите, а на невидимите неща ; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.
Copyright information for BulProtRev