2 Corinthians 5:10

10 a Защото всички трябва да застанем открити пред Христовия съд, за да получи всеки според каквото е правил в тялото – било добро или зло.
Copyright information for BulProtRev