2 Corinthians 6

Белезите на апостолското служение

1 a И ние, като съдействаме с Бога, също ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат.

2 b Защото Той казва: „В благоприятно време те послушах
и в спасителен ден ти помогнах.“

Ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден.

3 c Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение;

4 d но във всичко се проявяваме като Божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения,

5 e в бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене,

6 с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Святия Дух, с нелицемерна любов,

7 f с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата;

8 всред слава и опозорение, всред укори и похвали; смятани за измамници, но пак истинни;

9 g като непознати, а пък добре познати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказвани, ала не умъртвявани;

10 h като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.

Храм на живия Бог

11 i О, коринтяни, устата ни са отворени към вас, сърцето ни се разшири.

12 j На вас не е тясно в нас, но в самите вас е тясно за нас.

13 k И така като на деца говоря, разширете и вие сърцата си.

14 l Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?

15 И какво съгласие има Христос с Велиал? Или какво съучастие има вярващият с невярващия?

16 m Каква връзка има между Божия храм и идолите? Защото вие сте храм на живия Бог, както е казал Бог: Ще се заселя сред тях и ще вървя с тях, и ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ

17 n Затова: „Излезте отсред тях и се отделете“,

казва Господ, „и не се допирайте до нечисто“;

и: „Аз ще ви приема
18 o и ще ви бъда Отец,
и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“,

казва всемогъщият Господ.
Copyright information for BulProtRev