2 Corinthians 7:12

12 a И така, ако и да ви писах това, не го писах заради оскърбителя, нито заради оскърбения, но за да стане явна пред Бога нашата грижа за вас.
Copyright information for BulProtRev