2 Corinthians 8

Християнската взаимопомощ

1 При това, братя, известявам ви за Божията благодат, дадена на църквите в Македония,

2 a че макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилва богатството на тяхната щедрост.

3 Защото свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си и даже вън от силата си,

4 b като ни умоляваха с голяма настоятелност относно това даване
8:4 От гр. относно блгодатта.
, дано да участват и те в служението на светиите.

5 И те не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господа и, по Божията воля, на нас;

6 d така че помолихме Тит да довърши между вас и това благодеяние, както го беше и започнал.

7 e И така, както изобилвате във всяко нещо – във вяра, в слово, в знание, в пълно усърдие и в любов към нас, така да преизобилвате и в това благодеяние.

8 f Не казвам това като по заповед, а за да опитам искреността на вашата любов чрез усърдието на другите.

9 g Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия.

10 h И по следния въпрос си давам мнението: за вас е полезно, след като преди година започнахте не само да изпълнявате, но и да желаете това дело,

11 да го довършите сега. И както усърдието ви зависеше от желанието ви, така изпълнението му да бъде според възможностите ви.

12 i Защото ако има усърдие, то се приема според колкото има човек, а не според колкото няма.

13 Понеже не искам други да бъдат облекчени, а вие – притеснени;

14 но да има равенство, така че вашето сегашно изобилие да запълни тяхната оскъдност и тяхното изобилие да послужи на вашата оскъдност; така че да има равенство,

15 j според както е писано: „Който беше събрал много, нямаше излишък; и който беше събрал малко, не му беше оскъдно.“

Изпращането на Тит в Коринт

16 Да благодарим на Бога, Който влага в сърцето на Тит същото усърдие за вас, което имаме и ние;

17 k защото наистина прие молбата ни, а при това, като беше сам много усърден, тръгна към вас доброволно.

18 l Пратихме с него и брата, чиято похвала в делото на благовестието е известна във всички църкви;

19 m и не само това, но църквите го избраха и да ни придружава в това добро дело, на което ние служим за слава на Самия Господ и като израз на нашето усърдие,

20 като избягваме това, някой да ни упрекне относно този щедър подарък, който е поверен на нашето служение,

21 n понеже се грижим за това, което е честно, не само пред Господа, но и пред човеците.

22 Пратихме с тях и другия ни брат, чието усърдие много пъти и в много неща сме опитали и който сега е много по-усърден поради голямото му доверие към вас.

23 o Колкото за Тит, той е мой другар и съработник между вас; а колкото за нашите братя, те са пратеници на църквите, те са слава на Христос.

24 p И така, покажете им пред църквите доказателство за вашата любов и за основателността на нашата похвала с вас.
Copyright information for BulProtRev