2 Corinthians 9

Насърчение за събиране на помощи

1 a А за даване помощ на светиите – излишно е да ви пиша,

2 b понеже зная вашето усърдие, за което се хваля с вас пред македонците, че Ахая се е подготвила още от миналата година; и вашата ревност е подбудила по-голямата част от тях.

3 c Но пратих братята, да не би да излезе напразна моята похвала за вас в това отношение, така че да бъдете готови, както казвах;

4 да не би, ако дойдат с мене македонци и ви намерят, че не сте готови, да се посрамим ние, да не кажа вие, в тази наша увереност.

5 И така, намерих за нужно да помоля братята да отидат по-напред при вас и да приготвят предварително вашето по-отрано обещано дарение, за да бъде готово като дарение, а не като изнудване.

6 d А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне.

7 e Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.

8 f А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;

9 g както е писано: „Разпръсна щедро, даде на бедните,
правдата му трае до века.“

10 h А Този, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда,

11 i За да бъдете богати във всичко и да проявявате голяма щедрост, която чрез нас ще предизвика благодарност към Бога.

12 j Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарения се излива в изобилие и пред Бога;

13 k понеже те славят Бога поради доказателството, което това служение дава за вашата послушност на Христовото благовестие, което изповядвате, и за щедростта на вашето обещание към тях и към всички.

14 l А и те, с молитви за вас, копнеят за вас поради дадената на вас изобилна Божия благодат.

15 m Да благодарим на Бога за Неговия неизказан дар!
Copyright information for BulProtRev