2 Kings 10

1Ахаав имаше седемдесет сина в Самария. Ииуй написа писма и ги прати в Самария до езраелските началници, до старейшините и до възпитателите на Ахаавовите деца, в които каза:

2 Щом това писмо пристигне до вас, понеже синовете на господаря ви са пред вас и имате колесници и коне, укрепен град и оръжия,

3 вижте кой е най-добър и най-способен от синовете на господаря ви и го поставете на бащиния му престол, и се бийте за дома на господаря си.

4 Но те твърде много се уплашиха и си казаха: Ето, двамата царе не устояха пред него, а как ще успеем ние?

5 И така, домоуправителят, градоначалникът, старейшините и възпитателите на децата пратиха до Ииуй да кажат: Ние сме твои слуги и ще направим всичко, каквото ни кажеш; няма да направим никого цар; направи, каквото ти се вижда угодно.

6 Тогава Ииуй им писа второ писмо, в което каза: Ако сте на моя страна и ако послушате моя глас, отнемете главите на синовете на господаря ви и утре по това време елате при мене в Езраел. (А седемдесетте царски синове бяха при градските големци, които ги възпитаваха.)

7 a След като писмото стигна до тях, те хванаха седемдесетте царски синове, изклаха ги, сложиха главите им в кошници и му ги пратиха в Езраел.

8 И един пратеник дойде и му извести: Донесоха главите на царските синове. А Ииуй нареди: Сложете ги на два купа във входа на портата да стоят до утре.

9 b На сутринта той излезе, застана пред целия народ и каза: Вие сте праведни; ето, аз направих заговор против господаря си и го убих; но кой изби всички тях?

10 c Знайте сега, че няма да падне на земята нищо от Господнето слово, което Господ говорѝ против Ахаавовия дом; защото Господ извърши онова, което говорѝ чрез слугата Си Илия.

11 И така, Ииуй порази всички останали от Ахаавовия дом в Езраел и всичките му големци, близките му приятели и свещениците му, докато не остана никой.

12 После стана, тръгна и дойде в Самария. А по пътя, като беше близо до овчарската стригачница,

13 d Ииуй срещна братята на Юдейския цар Охозия и попита: Кои сте вие? А те отговориха: Ние сме братя на Охозия и идваме да поздравим синовете на царя и царицата.

14 Ииуй каза: Хванете ги живи. Хванаха ги живи и ги изклаха при рова на стригачницата, четиридесет и двама души; не остави нито един от тях.

15 e А като тръгна оттам, се срещна с Йонадав, Рихавовия син, който идваше да ги посрещне. Ииуй го поздрави и му каза: Право ли е твоето сърце към мене, както е моето сърце към твоето? Йонадав отговори: Право е. Ако е така, каза Ииуй, дай си ръката. И той си подаде ръката. Ииуй го качи при себе си на колесницата и каза:

16 f Ела с мен и виж ревността ми към Господа . Така го качиха в колесницата му.

17 g И когато Ииуй стигна в Самария, поразяваше всички, останали от Аахав в Самария, докато ги изтреби, според словото, което Господ говорѝ на Илия.

Убийството на Вааловите пророци от Ииуй

18 h Тогава Ииуй събра целия народ и му каза: Ахаав малко е служил на Ваал; Ииуй ще му служи повече.

19 i Сега повикайте всички пророци на Ваал, всичките му служители и жреци; никой да не отсъства, защото имам да принеса голяма жертва на Ваал; никой, който отсъства, няма да остане жив. Но Ииуй направи това с хитрост, с намерение да изтреби Вааловите служители.

20 Ииуй каза: Прогласете тържествено събрание за Ваал. И те прогласиха.

21 j Ииуй прати вест по целия Израил и дойдоха всички Ваалови служители, така че не остана никой, който да не дойде. Дойдоха в капището на Ваал; и то се напълни открай докрай.

22 Ииуй нареди на одеждопазителя: Извади одежди за всичките Ваалови служители. И той им извади одежди.

23 Тогава Ииуй и Йонадав, Рихавовият син, влязоха във Вааловото капище. Ииуй каза на Вааловите служители: Прегледайте се и внимавайте да няма между вас някой от слугите на Йехова , а да бъдат само служители на Ваал.

24 k И когато те влязоха да принесат жертви и всеизгаряния, Ииуй нареди отвън осемдесет мъже, на които каза: Който остави да избяга някой от тези хора, които доведох в ръцете ви, животът му ще се вземе вместо неговия живот.

25 След като свърши принасянето на всеизгарянето, Ииуй каза на телохранителите и пълководците: Влезте, избийте ги; никой да не избяга. И телохранителите и пълководците ги избиха с острието на меча и ги изхвърлиха навън. После, като отидоха в града на Вааловото капище,

26 l извадиха кумирите на Вааловото капище и ги изгориха,

27 m строшиха идола на Ваал, разрушиха Вааловото капище и го направиха бунище, както е до днес.

28 Така Ииуй изтреби Ваал от Израил.

29 n Но Ииуй не се отърси от греховете на Еровоам, Наватовия син, който подтикна Израил да греши, т. е. от златните телета, които бяха във Ветил и Дан.

30 o Тогава Господ каза на Ииуй: Понеже ти стори добре, като извърши това, което е право пред очите Ми, и постъпи с Ахаавовия дом напълно според това, което беше в сърцето Ми, затова твоите синове до четвъртото поколение ще седят на Израилевия престол.

31 p Обаче Ииуй не внимаваше да ходи с цялото си сърце в закона на Господа , Израилевия Бог; не се отърси от греховете на Еровоам, с които подтикна Израил да греши.

32 q В това време Господ започна да къса части от Израил; защото Азаил ги порази във всички Израилеви предели –

33 r от Йордан на изток цялата галаадска земя, синовете на Гад, синовете на Рувим и синовете на Манасия, от Ароир при потока Арнон и Галаад и Васан.

34 А останалите дела на Ииуй, всичко, което извърши, и всичките му подвизи са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

35 Ииуй заспа с бащите си и го погребаха в Самария. И вместо него се възцари синът му Йоахаз.

36 А времето, през което Ииуй царува̀ над Израил в Самария, беше двадесет и осем години.
Copyright information for BulProtRev