2 Kings 11

Царуване на Готолия в Юдея

1 a А Готолия, Охозиевата майка, като видя, че синът ѝ умря, стана и погуби целия царски род.

2 Но Йосавеета, дъщеря на цар Йорам, сестра на Охозия, взе Йоас, Охозиевия син, и го открадна от царските синове, докато ги убиваха; и го скриха от Готолия в спалнята заедно с дойката му и не беше убит.

3 Той остана при нея, скрит в Господния дом, шест години; а Готолия царуваше над земята.

4 b Но в седмата година Йодай прати и като взе стотниците на палачите и телохранителите, ги доведе при себе си в Господния дом. После, като сключи договор с тях и ги закле в Господния дом, им показа царския син.

5 c И им заповяда: Ето какво трябва да направите: една трета от вас, които постъпвате на служба в събота, нека пази стража при царската къща,

6 една трета – при портата Сур, и една трета – при портата, която е зад телохранителите; така да пазите стража при къщата, за да не влезе никой.

7 Всички вие и от двата отдела, които оставяте службата в събота, пазете стража при Господния дом около царя.

8 И да окръжавате царя от всяка страна, като всеки държи оръжията си в ръка; а който би влязъл в редовете, да бъде убит; и да бъдете с царя при излизането му и при влизането му.

9 d Стотниците извършиха всичко, както заповяда свещеник Йодай, и взеха всеки мъжете си – онези, които щяха да постъпят на служба в събота, и онези, които щяха да оставят службата в събота, – и дойдоха при свещеника Йодай.

10 Свещеникът даде на стотниците копията на цар Давид и щитове, които бяха в Господния дом.

11 И телохранителите, всеки с оръжията си в ръка, стояха около царя, от дясната страна на дома до лявата му страна, около жертвеника и около дома.

12 e Тогава Йодай изведе царския син, положи на него короната и му връчи божественото заявление. Направиха го цар и го помазаха; после изпляскаха с ръце и извикаха: Да живее царят!

13 f А Готолия, като чу вика от телохранителите и народа, дойде при народа в Господния дом,

14 g погледна и видя, че царят стоеше при стълба, според обичая, и военачалниците и тръбите при царя, и целият народ на страната се радваха и свиреха с тръбите. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: Заговор! Заговор!

15 Свещеникът Йодай заповяда на стотниците, поставени над силите: Изведете я вън от редовете и който би я последвал, убийте го с меч! Защото свещеникът беше казал: Да не бъде убита в Господния дом.

16 И така, отстъпиха ѝ място; и тя отиде през пътя на конския вход в царската къща; и там беше убита.

17 h Тогава Йодай сключи завет между Господа и царя и народа, че ще бъдат Господен народ – също и между царя и народа.

18 i И целият народ от земята влязоха във Вааловото капище и го събориха, изпотрошиха съвсем жертвениците му и кумирите му и убиха Вааловия жрец Матан пред жертвениците. И свещеникът постави надзиратели над Господния дом.

19 Тогава, като взе стотниците, палачите, телохранителите и целия народ от страната, изведоха царя от Господния дом; и дойдоха в царската къща през пътя към портата на телохранителите и той седна на царския престол.

20 Така целият народ от страната се зарадва и градът се успокои; а Готолия убиха с меч при царската къща.

Царуване на Йоас в Юдея

21 j Йоас беше на седем години, когато се възцари.
Copyright information for BulProtRev