2 Kings 12

1 a Йоас се възцари в седмата година на Ииуй и царува̀ четиридесет години в Йерусалим; а името на майка му беше Савия, от Вирсавее.

2 И Йоас вършеше това, което беше праведно пред Господа , през цялото време, когато го наставляваше свещеникът Йодай.

3 b Обаче високите места не бяха премахнати; народът още жертваше и кадеше по високите места.

4 c А Йоас каза на свещениците: Всички пари от посветените неща, които се внасят в Господния дом, и парите от всеки, който преминава преброяването, и парите от всеки според оценката му, и всички пари, които би дошло на някого в сърцето да принесе в Господния дом,

5 свещениците нека ги вземат при себе си, всеки от познатия си, и нека поправят разваленото на дома, където се намери развалено.

6 d Но понеже до двадесет и третата година на цар Йоас свещениците не бяха поправили разваленото на дома,

7 e затова цар Йоас повика свещеник Йодай и другите свещеници и им каза: Защо не поправихте разваленото на дома? И така, сега не вземайте вече пари от познатите си, а дайте събраното за разваленото на дома.

8 И свещениците се съгласиха нито да вземат вече пари от народа, нито да бъдат отговорни за поправяне разваленото на дома.

9 f А свещеникът Йодай взе един ковчег и като проби дупка на капака му, го сложи при жертвеника отдясно на входа в Господния дом; и свещениците, които пазеха вратата, слагаха в него всичките пари, които се внасяха в Господния дом.

10 А когато виждаха, че в ковчега има много пари, царският секретар и първосвещеникът отиваха и завързваха в чувалчета намерените в Господния дом пари, като ги и брояха.

11 И даваха преброените пари в ръцете на онези, които вършеха делото, които надзираваха Господния дом; а те ги изразходваха за надници на дърводелците и строителите, които работеха в Господния дом,

12 и за зидарите и каменоделците, за купуване на дървета и дялани камъни за поправяне разваленото на Господния дом и за всеки разход за поправката на дома.

13 g Но от парите, които се внасяха в Господния дом, не бяха направени сребърни чаши, щипци, легени, тръби, нито каквито и да било златни или сребърни съдове,

14 а ги даваха на работниците и поправяха с тях Господния дом.

15 h Освен това не търсеха сметка от хората, на които даваха парите, за да се разпределят на работниците, защото те постъпваха честно.

16 i Обаче парите, принасяни за вина и за грях, не се внасяха в Господния дом; те бяха за свещениците.

17 j Тогава сирийският цар Азаил дойде, воюва̀ против Гет и го превзе. После Азаил обърна лицето си, за да дойде против Йерусалим.

18 k Затова Юдейският цар Йоас взе всички посветени неща от бащите му Йосафат, Йорам и Охозия, Юдейските царе, и посветените от него неща, и цялото злато от съкровищата на Господния дом и на царската къща, и ги прати на сирийския цар Азаил; и той се оттегли от Йерусалим.

19 А останалите дела на Йоас и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

20 l И слугите му се надигнаха и като направиха заговор, убиха Йоас в къщата Мило, в надолнището към Сила.

21 m Защото слугите му Йозахар, Симеатовият син, и Йозавад, Сомировият син, го поразиха и той умря; и го погребаха с бащите му в Давидовия град. Вместо него се възцари синът му Амасия.
Copyright information for BulProtRev