2 Kings 13

Възцаряване на Йоахаз над Израил

1 В двадесет и третата година на Юдейския цар Йоас, Охозиевия син, се възцари Йоахаз, Ииуевият син, над Израил в Самария и царув а̀ седемнадесет години.

2 Той вършѝ зло пред Господа , като последва греховете на Еровоам, Наватовия син, с които подтикна Израил да греши; не се отърси от тях.

3 a Затова гневът на Господа пламна против Израил и Той постоянно ги предаваше в ръцете на сирийския цар Азаил и на Венадад, Азаиловия син.

4 b Тогава Йоахаз се помоли на Господа ; и Господ го послуша, защото видя притеснението на Израил заради сирийския цар.

5 cГоспод даде избавител на Израил, така че се отърваха от сирийците и израилтяните живееха в жилищата си, както преди;

6 d обаче не се отказаха от греховете на дома на Еровоам, с които той подтикна Израил да греши, а пак ги вършеха; и ашерата още стоеше в Самария.)

7 e Защото сирийският цар не беше оставил на Йоахаз от народа повече от петдесет конници, десет колесници и десет хиляди пешаци; защото сирийският цар ги беше погубил и направил като стъпкана пръст.

8 А останалите дела на Йоахаз и всичко, което извърши, и подвизите му, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

9 И Йоахаз заспа с бащите си и го погребаха в Самария; а вместо него се възцари синът му Йоас.

Възцаряване на израилския цар Йоас

10 В тридесет и седмата година на Юдейския цар Йоас се възцари Йоас, Йоахазовият син, над Израил в Самария и царув а̀ шестнадесет години.

11 Той вършѝ зло пред Господа ; не се отказа от нито един от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които подтикна Израил да греши, а продължаваше да ги извършва.

12 f А останалите дела на Йоас и всичко, което извърши, и юначеството, с което воюва̀ против Юдейския цар Амасия, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

13 И Йоас заспа с бащите си; а на престола му седна Еровоам. А Йоас беше погребан в Самария с Израилевите царе.

Боледуване и смърт на пророк Елисей

14 g В това време Елисей се разболя от болестта, от която по-късно умря. Израилевият цар слезе при него и плака над него, като възкликна: Татко мой! Татко мой! Колесница Израилева и негова конница!

15 А Елисей му каза: Вземи лък и стрели. И той си взе лък и стрели.

16 Тогава пророкът каза на Израилевия цар: Сложи ръката си на лъка. И като сложи ръката си, Елисей положи ръцете си върху ръцете на царя и каза:

17 h Отвори източния прозорец. И той го отвори. Елисей му каза: Стреляй. И той стреля. Елисей каза: Стрелата на Господнето спасение! Да! Стрелата на избавлението от сирийците! Защото ще поразиш сирийците в Афек, докато ги довършиш.

18 Каза още: Вземи стрелите. И той ги взе. Тогава каза на Израилевия цар: Удряй на земята. И той удари три пъти и престана.

19 i А Божият човек му се разсърди и каза: Трябваше да удариш пет или шест пъти; тогава щеше да удариш сирийците, докато ги довършиш; а сега само три пъти ще поразиш сирийците.

20 И Елисей умря и го погребаха. А в следващата година няколко моавски чети опустошаваха земята.

21 Неколцина израилтяни, като погребваха един човек, видяха чета; затова хвърлиха човека в гроба на Елисей. Щом човекът се допря до Елисеевите кости, оживя и се изправи на краката си.

22 j А сирийският цар Азаил притесняваше Израил през всичките дни на Йоахаз.

23 k Но Господ им показа милост, пожали ги и се обърна към тях заради завета Си с Авраам, Исаак, Яков; и отказа да ги изтреби и не ги отхвърли още от присъствието Си;

24 защото, като умря сирийският цар Азаил и вместо него се възкачи синът му Венадад,

25 l Йоас, Йоахазовият син, взе обратно от ръката на Венадад, Азаиловия син, градовете, които Азаил беше отнел от ръката на баща му Йоахаз във война. Йоас го порази три пъти и си възвърна Израилевите градове.
Copyright information for BulProtRev