2 Kings 14

Царуване на юдейския цар Амасия

1 a Във втората година на Израелевия цар Йоас, Йоахазовия син, се възцари Амасия, син на Юдейския цар Йоас.

2 Той беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува̀ двадесет и девет години в Йерусалим. Името на майка му беше Йоадана от Йерусалим.

3 Той вършѝ това, което беше праведно пред Господа , но не като баща си Давид; той постъпваше, съвсем както беше постъпвал баща му Йоас.

4 b Обаче високите места не бяха премахнати; народът жертваше и кадеше по високите места.

5 c И щом царството се закрепи в ръката му, Амасия умъртви слугите си, които бяха убили баща му, царя.

6 d Но синовете на убийците не умъртви според писаното в книгата на Моисеевия закон, където Господ заповядва: Бащите да не се умъртвяват заради синовете, нито синовете да се умъртвяват заради бащите, а всеки да се умъртвява за собствения му грях.

7 e Той изби десет души от Едом в долината на солта и като превзе град Села с бой, го нарече Йоктеил, както се казва и до днес.

8 f Тогава Амасия прати хора до Израилевия цар Йоас, син на Йоахаз, Ииуевия син, да кажат: Ела да се срещнем един друг в лице.

9 g А Израилевият цар Йоас прати до Юдейския цар Амасия да кажат: Ливанският трън пратил до ливанския кедър да кажат: Дай дъщеря си на сина ми за жена. Но един звяр, който бил в Ливан, минал и стъпкал тръна.

10 h Ти наистина порази Едом и сърцето ти се надигна; радвай се на славата си и си седи у дома; защо сега да си навредим, за да паднеш, ти и Юдея с тебе?

11 i Но Амасия не послуша. И така, Израилевият цар Йоас отиде и се срещнаха един с друг в лице, той и Юдейският цар Амасия, във Ветсемес, който принадлежи на Юдея.

12 И Юдея беше поразена пред Израил; и всеки побегна в шатъра си.

13 j Израилевият цар Йоас хвана във Ветсемес Юдейския цар Амасия, син на Йоас, Охозиевия син; и дойде в Йерусалим и събори четиристотин лакти от Йерусалимската стена, от Ефремовата порта до портата на ъгъла.

14 k И като взе всичкото злато и сребро и всички съдове, които се намираха в Господния дом и в съкровищата на царската къща, също и заложници, Йоас се върна в Самария.

15 l (А останалите дела, които извърши Йоас и подвизите му, и как воюва̀ с Юдейския цар Амасия, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

16 И Йоас заспа с бащите си и беше погребан в Самария с Израилевите царе; и вместо него се възцари синът му Еровоам.)

17 m След смъртта на Израилевия цар Йоас, Йоахазовия син, Юдейският цар Амасия, Йоасовият син, живя петнадесет години.

18 А останалите дела на Амасия са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

19 n И понеже направиха заговор против него в Йерусалим, той побегна в Лахис; но пратиха хора след него в Лахис и там го убиха.

20 Докараха го на коне и беше погребан в Йерусалим с бащите си в Давидовия град.

21 o Тогава целият Юдейски народ взе Азария
14:21 В гл. 15:13 и 2 Лет. 26:1 – Озия.
, който беше на възраст шестнадесет години, и го направиха цар на мястото на баща му Амасия.

22 q Той съгради Елат и го върна на Юдея, след като баща му, царят, заспа с бащите си.

Царуване на израилския цар Еровоам

23 В петнадесетата година на Юдейския цар Амасия, син на Йоас, в Самария се възцари Еровоам, син на Израилевия цар Йоас, и царув а̀ четиридесет и една години.

24 Той вършѝ зло пред Господа ; не се отказа от нито един от греховете на Еровоам, Наватовия син, с които предизвика Израил да греши.

25 r Той възстанови границата на Израил от прохода на Емат до полското море според словото, което Господ , Израилевият Бог, говорѝ чрез слугата Си Йона, Аматиевия син, пророка, който беше от Гетефер.

26 s Защото Господ видя, че притеснението на Израил беше много горчиво, понеже нямаше нито малолетен, нито пълнолетен
14:26 От евр. нито затворен, нито свободен.
, който да помогне на Израил.

27 u Господ не поиска да изличи под небето името на Израил, а го избави чрез ръката на Еровоам, Йоасовия син.

28 v А останалите дела на Еровоам и всичко, което извърши, и подвизите му, как воюва̀ и как възвърна на Израил Дамаск и Емат, които бяха подчинени на Юдея, са записани в Книгата на летописите на Израилевите царе.

29 w И Еровоам заспа с бащите си, Израилевите царе; и вместо него се възцари синът му Захария.
Copyright information for BulProtRev