2 Kings 19

Бог избавя Йерусалим от асирийската опасност

1 a А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом.

2 b И прати управителя на двореца Елиаким, секретаря Шевна и старшите свещеници, покрити с вретища, при пророк Исайя, Амосовия син.

3 Те му казаха: Така казва Езекия: Ден на скръб, на изобличение и на оскърбление е този ден, защото настана часът да се родят децата, но няма сила за раждане.

4 c Може би Господ , твоят Бог, ще чуе всички думи на Рапсак, когото господарят му, асирийският цар, прати да укорява живия Бог, и ще изобличи думите, които Господ , твоят Бог, чу; затова възнеси молба за остатъка, който е оцелял.

5 И така, слугите на цар Езекия отидоха при Исайя,

6 d Исая им каза: Така да предадете на господаря си: Така казва Господ : Не бой се от думите, които си чул, с които слугите на асирийския цар Ме похулиха.

7 e Аз ще вложа в него такъв дух, че като чуе слух, ще се върне в своята земя; и ще го направя да падне от меч в своята земя.

8 f И така, Рапсак, като се върна, намери, че асирийският цар воюваше против Ливна; защото беше чул, че той заминал от Лахис.

9 g А царят, когато чу да казват за етиопския цар Тирак: Ето, излязъл да воюва против тебе, пра̀ти пак посланици до Езекия, като каза:

10 h Така да говорите на Юдейския цар Езекия: Твоят Бог, на Когото се уповаваш, да не те мами, като казва: Йерусалим няма да бъде предаден в ръката на асирийския цар.

11 Ето, ти чу какво са направили асирийските царе на всичките земи, как са ги обрекли на изтребление; че ти ли ще се избавиш?

12 i Боговете на народите избавиха ли онези, които бащите ми изтребиха: Гозан, Харан, Ресеф и еденяните, които бяха в Таласар?

13 j Къде е ематският цар, арфадският цар и царят на града Сефаруим, на Ена и на Ава?

14 k А когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците и го прочете, той отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа .

15 l И Езекия се помоли пред Господа : Господи , Боже Израилев, Който седиш между херувимите, Ти и само Ти си Бог на всички земни царства; Ти си направил небето и земята.

16 m Приклони, Господи , ухото Си и чуй; отвори, Господи , очите Си и виж; и чуй думите, с които Сенахирим изпрати този да похули живия Бог.

17 Наистина, Господи , асирийските царе запустиха народите и земите им;

18 n и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце, дървета и камъни; затова ги погубиха.

19 o И така, сега, Господи , Боже наш, отърви ни, моля Ти се, от ръката му, за да познаят всички земни царства, че Ти си Господ , единственият Бог.

20 p Тогава Исайя, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: Така казва Господ , Израилевият Бог: Чух това, за което си се помолил на Мене против асирийския цар Сенахирим.

21 q Ето словото, което Господ изговори за него: Презря те, присмя ти се девицата, Сионовата дъщеря;
зад гърба ти поклати глава йерусалимската дъщеря.
22 r Кого си обидил и похулил ти?
И против Кого си говорил с висок глас
и си надигнал нагоре очите си?
Против Святия Израилев.
23 s Господ си обидил ти чрез посланиците си, като си казал:
С множеството на колесниците си излязох аз
върху височината на планините,
върху уединенията на Ливан;
и ще изсека високите му кедри,
отбраните му елхи;
и ще вляза в най-крайното помещение по него,
в гората на неговия Кармил.
24 Аз изкопах и пих чужди води
и със стъпалото на краката си
ще пресуша всички реки на Египет
19:24 Или: обсадените.
.
25 u Не си ли чул, че Аз съм наредил това отдавна и от древни времена съм начертал това?
А сега го изпълних,
така че ти да превръщаш укрепени градове в купове развалини.
26 v Затова жителите им станаха безсилни,
уплашиха се и се посрамиха;
бяха като трева на полето, като зеленина,
като трева на покрива на къщата
и като жито, препълнено, преди да стане стъбло.
27 w Но Аз зная жилището ти,
излизането ти и влизането ти
и буйството ти против Мене.
28 x Понеже буйството ти против Мен
и надменността ти стигнаха до ушите Ми,
затова ще сложа куката Си в ноздрите ти
и юздата Си – в устните ти,
и ще те върна през пътя, по който си дошъл.
29 y И това ще ти бъде знамението:
Тази година ще ядете това, което е саморасло,
втората година – това, което израства от същото;
а третата година посейте и пожънете,
насадете лозя и яжте плода им.
30 z И оцелялото от Юдовия дом,
което е останало, пак ще пуска корени долу
и ще дава плод горе.
31 aa Защото от Йерусалим ще излезе остатък
и от хълма Сион – оцелялото.
Ревността на Господа на Силите ще извърши това.
32 Затова така казва Господ за асирийския цар:
Няма да влезе в този град,
нито ще хвърли там стрела,
нито ще дойде пред него с щит,
нито ще издигне против него могила.
33 По пътя, през който е дошъл, по него ще се върне
и в този град няма да влезе, казва Господ ;
34 ab защото ще защитя този град, за да го избавя,
заради Себе Си и заради слугата Ми Давид.

35 ac И в същата нощ ангел Господен излезе и порази сто осемдесет и пет хиляди души в асирийския стан; и когато на сутринта станаха хората, всички онези бяха мъртви трупове.

36 ad И така, асирийският цар Сенахирим си тръгна, върна се и живееше в Ниневия.

37 ae А докато се кланяше в светилището на бога си Нисрох, неговите синове Адрамелех и Сарасар го убиха с меч; и побегнаха в араратската земя. А вместо него се възцари синът му Есарадон.
Copyright information for BulProtRev