2 Kings 19:20

20 a Тогава Исайя, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: Така казва Господ , Израилевият Бог: Чух това, за което си се помолил на Мене против асирийския цар Сенахирим.
Copyright information for BulProtRev