2 Kings 19:23

23 a Господ си обидил ти чрез посланиците си, като си казал:
С множеството на колесниците си излязох аз
върху височината на планините,
върху уединенията на Ливан;
и ще изсека високите му кедри,
отбраните му елхи;
и ще вляза в най-крайното помещение по него,
в гората на неговия Кармил.
Copyright information for BulProtRev