2 Kings 24

1 a В неговите дни излезе вавилонският цар Навуходоносор; и Йоаким му стана подчинен за три години; после се отметна и въстана против него.

2 b Но Господ прати против него халдейските чети, сирийските чети, моавските чети и четите на амонците; прати ги против Юдея, за да я съкрушат, според словото, което Господ говорѝ чрез слугите Си, пророците.

3 c Наистина по заповед от Господа се случи това на Юдея, за да я отхвърли от лицето Си поради греховете на Манасия, според всичко, което беше извършил,

4 d а още поради невинната кръв, която беше пролял, като напълни Йерусалим с невинна кръв, така че Господ отказа да му прости.

5 А останалите дела на Йоаким и всичко, което извърши, са записани в Книгата на летописите на Юдейските царе.

6 e И Йоаким заспа с бащите си; и вместо него се възцари синът му Йоахин.

7 f А египетският цар не излезе вече от земята си, защото вавилонският цар беше превзел всичко, което принадлежеше на египетския цар – от египетската река до реката Ефрат.

Царуване на Йоахин. Второ превземане на Йерусалим от Навуходоносор

8 g Йоахин
24:8 В 1 Лет. 3:16 и Йер. 24:1 – Йехония.
беше на възраст осемнадесет години, когато се възцари, и царува̀ три месеца в Йерусалим; името на майка му беше Неуста, дъщеря на Елнатан от Йерусалим.

9 Той вършѝ зло пред Господа , точно както беше направил баща му.

10 i В онова време слугите на вавилонския цар Навуходоносор излязоха против Йерусалим и обсадиха града.

11 И докато слугите му го обсаждаха, вавилонският цар Навуходоносор дойде до града;

12 j а Юдейският цар Йоахин излезе към вавилонския цар – той, майка му, слугите му, началниците му и евнусите му. Вавилонският цар го залови в осмата година на царуването си.

13 k И той отнесе оттам всички съкровища на Господния дом и съкровищата на царската къща и съсече всички златни вещи в Господния храм, които Израилевият цар Соломон беше направил, както Господ беше казал.

14 l И пресели целия Йерусалим, всички първенци и храбри мъже, десет хиляди пленници, и всички дърводелци и ковачи; остана само по-бедната част от народа на земята.

15 m Навуходоносор пресели Йоахин във Вавилон и заведе като пленници от Йерусалим във Вавилон майката на царя, жените на царя, евнусите на царя и първенците от земята.

16 n Всички юнаци – седем хиляди души, и дърводелците, и ковачите – хиляда души, всичките храбри войници, – тях вавилонският цар заведе пленници във Вавилон.

17 o Вавилонският цар постави чичо му Матания за цар вместо него, като промени името му на Седекия.

Царуване на Седекия

18 p Седекия беше на възраст двадесет и една години, когато се възцари, и царува̀ единадесет години в Йерусалим; името на майка му беше Амитала, дъщеря на Йеремия от Ливна.

19 q Той вършѝ зло пред Господа , съвсем както беше направил Йоаким.

20 r Защото от гнева на Господа , който пламна против Йерусалим и Юдея, докато ги отхвърли от лицето Си, стана, че Седекия въстана против вавилонския цар.
Copyright information for BulProtRev