2 Kings 4:38

Елисей извършва още две чудеса

38 a Елисей пак дойде в Галгал, когато имаше глад в земята. Пред него седяха пророческите ученици и го слушаха, а той каза на слугата си: Сложи големия котел и свари вариво за пророческите ученици.
Copyright information for BulProtRev