2 Kings 9

Възцаряване на Ииуй в Израил

1 a Тогава пророк Елисей повика един от пророческите ученици и му каза: Препаши кръста си, вземи в ръката си този съд с миро и иди в Рамот-галаад;

2 b и като стигнеш там, потърси в същото място Ииуй, син на Йосафат, Намесиевия син; тогава влез при него, отдели го от братята му и го въведи в една вътрешна стая.

3 c После вземи съда с мирото, излей го върху главата му и кажи: Така казва Господ : Помазах те за цар над Израил. Тогава отвори вратата и бягай, без да се забавиш.

4 И така, младият пророк отиде в Рамот-галаад.

5 Като стигна, военачалниците седяха заедно. Той каза: Имам да ти казвам нещо, о, военачалнико. Ииуй попита: Към кого от всички нас? А той отвърна: Към тебе, военачалнико.

6 d Ииуй стана и влезе в къщата. Тогава пророкът изля мирото на главата му и му каза: Така казва Господ , Израилевият Бог: Помазах те за цар над Господния народ, над Израил.

7 e И ти да поразиш дома на господаря си Ахаав, за да отмъстя на Езавел за кръвта на слугите Си, пророците, за кръвта на всички Господни слуги.

8 f Защото целият Ахаавов дом ще бъде изтребен и ще погубя от Ахаав всеки от мъжки пол както малолетния, така и пълнолетния
9:8 От евр. както затворения, така и свободния.
в Израил;

9 h и ще направя дома на Ахаав като дома на Еровоам, Наватовия син, и като дома на Ваас, Ахиевия син.

10 i А Езавел – кучетата ще я изядат в градския край на Езраел и няма да има кой да я погребе. И като отвори вратата, побегна.

11 j Тогава Ииуй излезе при слугите на господаря си и един от тях му каза: Всичко наред ли е? Защо е дошъл този луд при теб? А той им отговори: Вие знаете човека и това, което каза.

12 А те казаха: Не е вярно; я ни кажи. Той отвърна: Така и така ми говорѝ: Така казва Господ : Помазах те за цар над Израил.

13 k Тогава побързаха и като взеха всеки дрехата си, сложиха ги под Ииуй на върха на стълбата, засвириха с тръба и казаха: Ииуй се възцари.

Ииуй убива цар Йорам

14 Така Ииуй, син на Йосафат, Намесиевия син, организира заговор против Йорам. (А Йорам с целия Израил пазеше Рамот-галаад от сирийския цар Азаил;

15 l цар Йорам се беше върнал в Езраел, за да се лекува от раните, които сирийците му бяха нанесли, когато воюваше против сирийския цар Азаил.) Ииуй каза: Ако това е вашето мнение, то да не излезе никой да побегне от града, за да отиде и извести това в Езраел.

16 m Тогава Ииуй се качи на колесницата и отиде в Езраел, защото Йорам лежеше там. А Юдейският цар Охозия беше слязъл да види Йорам.

17 Стражът, който стоеше на кулата в Езраел, когато съгледа наближаващата дружина на Ииуй, каза: Виждам една дружина. Йорам заповяда: Вземи конник и прати да ги посрещне; и нека каже: С мир ли идваш ?

18 И така, отиде конник да го посрещне и каза: Така казва царят: С мир ли идваш ? Ииуй отговори: Какво имаш ти с мира? Обърни се и иди зад мен. И стражът извести: Пратеникът стигна до тях, но не се връща.

19 Тогава Йорам изпрати втори конник, който отиде при тях и каза: Така казва царят: С мир ли идваш ? А Ииуй отговори: Какво имаш ти с мира? Обърни се и иди зад мен.

20 И стражът извести: Стигна до тях, но и той не се връща; а карането прилича на карането на Ииуй, Намесиевия син, защото кара като луд.

21 n Тогава Йорам каза: Впрегнете. И впрегнаха колесницата му. И Израилевият цар Йорам и Юдейският цар Охозия излязоха, всеки в колесницата си, отидоха да посрещнат Ииуй и го намериха в нивата на езраелеца Навутей.

22 Йорам, като видя Ииуй, попита: С мир ли идваш, Ииуй? А той отговори: Какъв мир, докато са толкова много блудствата и магьосничествата на майка ти Езавел?

23 Тогава Йорам обърна юзда и побегна, като казваше на Охозия: Предателство, Охозия!

24 А Ииуй дръпна лъка си с пълна сила и улучи Йорам между плещите му така, че стрелата прониза сърцето му и той се прегърби в колесницата си.

25 o Тогава Ииуй каза на военачалника си Видкар: Вземи и го хвърли в онази част от нивата, която принадлежи на езраелеца Навутей; защото си спомнѝ, че когато аз и ти яздехме след баща му Ахаав, Господ произнесе против него това пророчество:

26 p Не видях ли вчера кръвта на Навутей и кръвта на синовете му, казва Господ ? И в тази част от нивата ще ти въздам, казва Господ . И сега го вдигни и го хвърли в тази част според Господнето слово.

Убийството на юдейския цар Охозия

27 q А Юдейският цар Охозия, като видя това, побегна през пътя на градинската къща. Ииуй се спусна след него и каза: Поразете и този в колесницата. И го поразиха в нагорнището на Гур, близо до Ивлеам; Охозия избяга в Магедон и умря там.

28 Слугите му го докараха на колесница в Йерусалим, погребаха го в гроба му с бащите му в Давидовия град.

29 А Охозия се беше възцарил над Юдея в единадесетата година на Йорам, Ахаавовия син.

Избиване на дома на Ахаав

30 r Така Ииуй дойде в Езраел. Езавел, като чу, начерни клепачите на очите си, накити главата си и надникна през прозореца.

31 s И докато Ииуй влизаше през портата, тя попита: С мир ли идваш, ти, Зимриевецо, убиецо на господаря си?

32 А той вдигна лицето си към прозореца и извика: Кой е на моя страна? Кой? И към него погледнаха двама-трима евнуха.

33 Ииуй заповяда: Хвърлете я долу. И те я хвърлиха долу; и пръсна от кръвта ѝ по стените и по конете; и той я сгази.

34 t Ииуй влезе и яде, и пи. След това каза: Идете сега и вижте тази проклетница и я погребете, защото е царска дъщеря.

35 Тогава отидоха да я погребат, но не намериха нищо от тялото ѝ освен черепа, краката и дланите на ръцете.

36 u И когато се върнаха и му съобщиха това, той каза: Това е словото, което Господ говорѝ чрез слугата Си, тесвиеца Илия: В градския край на Езраел кучетата ще ядат месата на Езавел;

37 v и трупът на Езавел в градския край на Езраел ще бъде като гной по лицето на полето, така че няма да кажат: Това е Езавел.
Copyright information for BulProtRev