2 Peter 1

Това послание е отправено до същите читатели, които са получили и първото послание (срв. 3:1). Вижда се, че те познават и посланията на апостол Павел (3:15-16). Във втора глава се срещат заемки от Посланието на апостол Юда, което явно вече е било написано. Посланието като цяло е съставено във формата на писмо, но накрая вместо обичайния за писмо завършек има възхвала на Исус Христос (3:18). Не може да се определят по-точно времето и мястото на написването на посланието. Приема се, че е написано скоро след първото послание, вероятно пак в Рим.

Според съдържанието си Второто Петрово послание може да се възприеме като завет на апостола към християните (1:12-15). То има за цел да ги подкрепи във вярата и надеждата; същевременно ги предпазва от лъжеучители, които се подиграват на християнската вяра във Второто пришествие на Господ (3:4) и отричат Неговата божествена слава.

Вярата и нейните плодове

1 a Симон Петър, слуга и апостол на Исус Христос, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:

2 b Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исус, нашия Господ.

3 c Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила,

4 d чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от произлязлото от похотта разложение в света;

5 e поради тази причина положете всяко старание и прибавете към вярата си добродетел, към добродетелта си – благоразумие,

6 към благоразумието си – себеобуздание, към себеобузданието си – търпение, към търпението си – благочестие,

7 f към благочестието си – братолюбие, и към братолюбието си – любов.

8 g Защото ако тези добродетели се намират у вас и изобилстват, те не допускат да бъдете безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос.

9 h Но онзи, у когото те не се намират, е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове.

10 i Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото като вършите това, никога няма да отпаднете.

11 Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.

12 j Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сте приели.

13 k И мисля, че е правилно, докато съм в тази телесна хижа
1:13 Или: шатра
, да ви подтиквам чрез напомняне;

14 m понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос.

15 Даже ще се постарая, така че вие и след смъртта ми да можете винаги да помните тези работи.

Свидетелството на пророците и апостолите

16 n Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.

17 o Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната Слава дойде до Него такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.“

18 p И самите ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с Него на святата планина.

19 q И така , пророческото слово става още по-достоверно за нас; и вие добре правите, че внимавате в него като в светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви.

20 И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в Писанието не е собствено обяснение на пророка на Божията воля ;

21 r защото никога не е идвало пророчество по човешка воля, а святите човеци са говорили от Бога, движени от Святия Дух.
Copyright information for BulProtRev