2 Peter 2:4

4 a Защото ако Бог не пощади и ангели, когато съгрешиха, а ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат пазени за съд;
Copyright information for BulProtRev