2 Peter 3:10

10 a А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене, а стихиите
3:10 Т.е. първоначалните елементи.
нажежени ще се разпаднат и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
Copyright information for BulProtRev