2 Samuel 15

Въстанието на Авесалом и бягството на Давид от Йерусалим

1 a След това Авесалом си набави колесници и коне и петдесет мъже, които да тичат пред него.

2 И Авесалом ставаше рано, заставаше край пътя до портата; и когато някой имаше дело, за което трябваше да дойде пред царя за съд, Авесалом го викаше и го питаше: От кой град си? А той отговаряше: Слугата ти е от еди-кое си Израилево племе.

3 Тогава Авесалом му казваше: Виж, твоята работа е добра и права, но от страна на царя няма кой да те чуе.

4 b Авесалом прибавяше още: Да бях само поставен съдия на тази страна, за да може да идва при мене всеки, който има спор или дело, за да го оправдавам!

5 И когато някой се приближаваше да му се поклони, той протягаше ръка, прегръщаше го и го целуваше.

6 c Така постъпваше Авесалом с всеки израилтянин, който идваше при царя за съд. По този начин Авесалом подмамваше сърцата на Израилевите мъже.

7 След като изминаха четири години
15:7 4 години според много от старите преводи. Според Евр. текст – 40 години.
, Авесалом каза на царя: Моля, позволи ми да отида в Хеврон, за да изпълня оброка, който направих на Господа .

8 e Слугата ти направи оброк, когато живееше в Гесур, в Сирия, като казах: Ако наистина Господ ме върне в Йерусалим, тогава ще послужа на Господа .

9 Царят му каза: Иди с мир. И така, той тръгна и отиде в Хеврон.

10 А Авесалом разпрати шпиони по всички Израилеви племена да казват: Щом чуете тръбния звук, кажете: Авесалом се възцари в Хеврон.

11 f А с Авесалом тръгнаха от Йерусалим двеста мъже; те бяха поканени и отидоха чистосърдечно, без да знаят нещо.

12 g После, докато принасяше жертвите, Авесалом покани Давидовия съветник, гилонеца Ахитофел, от града му Гило. И заговорът беше силен, понеже народът постоянно се умножаваше около Авесалом.

13 h Тогава при Давид дойде вестоносец и му каза: Сърцата на Израилевите мъже се обърнаха към Авесалом.

14 i А Давид нареди на всички слуги, които бяха с него в Йерусалим: Станете да бягаме, иначе никой от нас няма да може да се спаси от Авесалом. Побързайте да вървим, да не би да ни застигне скоро, да докара зло върху нас и да порази града с острието на меча.

15 Царските слуги казаха на царя: Слугите ти са готови да вършат всичко, което избере господарят ни, царят.

16 j И така, царят излезе и целият му дом след него. А царят остави десет жени, наложници, да пазят къщата.

17 Царят излезе и целият народ го последва, и се спряха на едно далечно място.

18 k Всичките му слуги вървяха близо до него, а всички херетци, фелетци и гетци, шестстотин мъже, които го бяха последвали от Гет, вървяха пред царя.

19 l Тогава царят каза на гетеца Итай: Защо идваш и ти с нас? Върни се и остани с царя, защото си чужденец и си се преселил от мястото си.

20 m Ти дойде вчера; и днес да те карам ли да скиташ с нас? Аз ще ида където мога, а ти се върни. Заведи с теб и братята си. Милост и вярност да бъдат с теб!

21 n А Итай отговори на царя: Заклевам се в живота на Господа и в живота на господаря ми, царя, където и да бъде господарят ми, царят, било за смърт, било за живот, там ще бъде и слугата ти.

22 Тогава Давид каза на Итай: Иди и премини. И така, преминаха гетецът Итай и всичките му мъже, и всички деца, които бяха с него.

23 o А хората от цялата местност плачеха със силен глас, докато преминаваше целият народ. Царят премина потока Кедрон и целият народ потегли по пътя за пустинята.

24 p Дойде и Садок и заедно с него – всички левити, които носеха ковчега за плочите на Божия завет. И сложиха Божия ковчег ( при който се качи и Авиатар), докато целият народ излезе от града.

25 q Тогава царят каза на Садок: Върни Божия ковчег в града. Ако придобия благоволението на Господа , Той ще ме възвърне, за да видя Него и обиталището Му.

26 r Но ако каже така: Нямам благоволение в теб, ето ме, нека ми стори каквото Му се вижда за добро.

27 s Царят каза още на свещеника Садок: Нали си ясновидец? Върни се в града с мир. С вас нека се върнат и двамата ви сина – твоят син Ахимаас и Авиатаровият син Йонатан.

28 t Аз ще се бавя при бродовете в пустинята, докато дойде вест от вас, за да знам какво да направя.

29 И така, Садок и Авиатар върнаха Божия ковчег в Йерусалим и останаха там.

30 u А Давид се изкачваше по възвишението на маслинения хълм и плачеше, като се изкачваше. Вървеше бос и с покрита глава. И всички хора, които бяха с него, покриваха всеки главата си и плачеха, като се изкачваха.

31 v Тогава известиха на Давид, че и Ахитофел е между заговорниците с Авесалом. А Давид каза: Господи , моля Ти се, осуети съвета на Ахитофел.

32 w И когато Давид стигна на върха на хълма, където ставаше богопоклонение, архиецът Хусай го посрещна с раздраната си дреха и с пръст на главата си.

33 x Давид му каза: Ако дойдеш с мене, ще ми бъдеш в тежест,

34 y но ако се върнеш в града и кажеш на Авесалом: Царю, ще ти бъда слуга; както бях слуга на баща ти досега, така ще бъда слуга на тебе, тогава можеш да осуетиш в моя полза съвета на Ахитофел.

35 z Не са ли там с тебе свещениците Садок и Авиатар? И така, всичко, каквото би чул от царския дом, съобщи на свещениците Садок и Авиатар.

36 aa Там с тях са двамата им сина, Ахимаас Садоков и Йонатан Авиатаров. Чрез тях ми съобщавайте всичко, каквото узнаете.

37 ab И така, Давидовият приятел Хусай влезе в града. Също и Авесалом влезе в Йерусалим.
Copyright information for BulProtRev