2 Samuel 22

Хвалебна песен на Давид

1 a Тогава Давид изговори пред Господа думите на тази песен в деня, когато Господ го беше избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саул: 2 b Господ е скала моя, крепост моя и Избавител мой.
3 c Бог е моя канара, на Когото се надявам.
Щит мой и рог на избавлението ми.
Висока моя кула е и прибежище ми е.
Спасител мой е. Ти ме избавяш от насилие.
4 Ще призова Господа , Който е достохвален;
така ще бъда избавен от неприятелите си.
5 Защото вълните на смъртта ме окръжиха,
порои от беззакония ме уплашиха;
6 d връзките на ада ме обвиха,
примките на смъртта ме застигнаха.
7 e В утеснението си призовах Господа
и към моя Бог извиках;
и от храма Си Той чу гласа ми
и викът ми стигна до ушите Му.
8 f Тогава се поклати и се потресе земята.
Основите на небето се разлюляха
и потрепериха, защото Той се разгневи.
9 g Дим се издигаше от ноздрите Му
и поглъщащ огън – от устата Му;
въглени се разпалиха от Него.
10 h Той сведе небето и слезе,
и мрак беше под краката Му.
11 i Възседна на херувими и летя,
и се яви на крилата на вятъра.
12 j Положи за скиния около Себе Си тъмнината,
събраните води, гъстите въздушни облаци.
13 k От светкавиците пред Него
огнени въглени се разпалиха.
14 l Гръмна Господ от небето,
Всевишният даде гласа Си.
15 m Изстреля стрели и ги разпръсна,
светкавици – и ги смути.
16 n Тогава се видяха морските дълбини,
откриха се основите на света
от изобличението на Господа ,
от диханието на ноздрите Му.
17 o Прати от височината, взе ме,
извлече ме от големи води.
18 p Избави ме от силния ми неприятел,
от онези, които ме мразеха,
защото бяха по-силни от мене.
19 Стигнаха ме в деня на бедствието ми;
но Господ ми стана опора.
20 q И ме изведе нашироко,
избави ме, защото има̀ благоволение към мене.
21 r Господ ми въздаде според правдата ми;
според чистотата на ръцете ми ме възнагради.
22 s Защото съм опазил пътищата Господни
и не съм се отклонил от Бога мой в нечестие.
23 t Защото всичките Му закони са били пред мен;
и от наредбите Му не съм се отдалечил.
24 u Непорочен бях пред Него
и се опазих от беззаконието си.
25 v Затова Господ ми въздаде според правдата ми,
според чистотата ми пред очите Му.
26 w Към милостивия, Господи , милостив ще се явиш,
към непорочния непорочен ще се явиш,
27 x към чистия чист ще се явиш,
а към развратния противен ще се явиш.
28 y Оскърбен народ Ти ще спасиш;
а горделивите с поглед ще смириш.
29 Защото Ти, Господи , си светилник мой;
и Господ ще озари тъмнината ми.
30 Защото чрез Тебе разбивам войска;
чрез Бога мой прескачам стена.
31 z Колкото до Бога, Неговият път е съвършен.
Словото на Господа е опитано.
Той е щит на всички, които се уповават на Него.
32 aa Защото кой е Бог освен Господ ?
И кой е канара освен нашия Бог?
33 ab Бог е силната ми крепост
и прави съвършен пътя ми;
34 ac прави краката ми като краката на елените
и ме поставя на високите места.
35 ad Учи ръцете ми да воюват,
така че мишците ми опъват меден лък.
36 Ти си ми дал и щита на избавлението Си;
и Твоята благост ме е направила велик.
37 ae Ти си разширил стъпките ми под мен;
и краката ми не се подхлъзнаха.
38 Гоних неприятелите си и ги изтребих,
и не се върнах, докато не ги довърших.
39 af Довърших ги, стрих ги и не можаха да се повдигнат,
а паднаха под краката ми.
40 ag Защото си ме препасал със сила за бой;
повалил си под мене въставащите против мене.
41 ah Направил Си да обърнат гръб към мене неприятелите ми,
за да изтребя онези, които ме мразят.
42 ai Погледнаха, но нямаше избавител –
към Господа , но не ги послуша.
43 aj Тогава ги стрих като земния прах,
сгазих ги, както калта на пътищата, и ги стъпках.
44 ak Ти си ме избавил и от бунта на народа ми.
Поставил си ме глава на народите.
Народ, който не познавах, ми слугува.
45 Чужденците ми се покориха;
щом чуха за мене, те ме послушаха.
46 al Чужденците отслабнаха
и разтреперани излязоха от местата,
където се бяха затворили.
47 am Жив е Господ
и благословена да бъде Канарата ми.
Да се възвиси Бог, моята спасителна скала,
48 an Бог, Който отмъщава за мен
и покорява племена под мене,
49 ao Който ме извежда изсред неприятелите ми.
Да! Възвисяваш ме над въставащите против мен,
избавяш ме от насилника.
50 ap Затова ще Те хваля, Господи , между народите
и на името Ти ще пея.
51 aq Ти си, Който даваш велико избавление на царя Си
и показваш милосърдие към помазаника Си,
към Давид и потомството му довека.
Copyright information for BulProtRev