2 Samuel 24

Преброяването на народа и Господният гняв

1 a След това гневът на Господа пак пламна против Израил и Той подбуди Давид против тях, като каза: Иди, преброй Израил и Юда.

2 b И така, царят каза на началника на войската Йоав, който беше с него: Мини сега през всички Израилеви племена от Дан до Вирсавее и пребройте народа, за да узная броя на народа.

3 А Йоав отвърна на царя: Господ , твоят Бог, дано прибави на народа стократно повече, отколкото са, и очите на господаря ми, царя, дано видят това. Но защо господарят ми, царят, намира наслада в това?

4 Обаче царската дума надделя над Йоав и над началниците на войската. Затова Йоав и началниците на войската тръгнаха от името на царя да преброят Израилевия народ.

5 c Като преминаха Йордан, се разположиха при Ароир, към Гад и към Язир, отдясно на града, който е сред долината.

6 d После отидоха в Галаад и в земята Тахтим-одси. Отидоха и в Дан-яан и в околността до Сидон.

7 След това отидоха в Тирската крепост и във всички градове на евейците и на ханаанците; и излязоха във Вирсавее в южна Юда.

8 И така, като прекосиха цялата земя, се върнаха в Йерусалим след девет месеца и двадесет дни.

9 e Йоав доложи на царя броя на преброения народ. Броят беше: от Израил – осемстотин хиляди силни мъже, които можеха да си служат с меч; и от Юдовите мъже – петстотин хиляди.

10 f След като Давид преброи народа, сърцето му го изобличи. И Давид каза на Господа : Съгреших тежко, като извърших това. Сега, моля Ти се, Господи , премахни беззаконието на слугата Си, защото направих голяма глупост.

11 g И когато Давид стана на сутринта, Господнето слово дойде към пророка Гад, Давидовия ясновидец, като му каза:

12 Иди и кажи на Давид: Така казва Господ : Три неща ти предлагам; избери си едно от тях, за да го извърша над теб.

13 h И така, Гад отиде при Давид и му извести това. После му каза: Дали за седем години да има върху тебе глад по земята ти, или три месеца да бягаш от неприятелите си, като те преследват, или три дни да има мор в земята ти? Размисли сега и виж какъв отговор да отнеса на Онзи, Който ме е пратил.

14 i Давид отвърна на Гад: Намирам се в голямо утеснение; обаче нека паднем в ръката на Господа , защото Неговите милости са много; но в ръката на човек да не изпадна.

15 j И така, Господ прати мор върху Израил от онази сутрин до определеното време. И измряха от народа, от Дан до Вирсавее, седемдесет хиляди мъже.

16 k А когато ангелът простря ръката си към Йерусалим, за да го погуби, Господ се разкая за злото и каза на ангела, който погубваше народа: Стига вече; оттегли сега ръката си. А ангелът Господен беше близо до хармана на йевусееца Орна.

17 l И когато видя ангела, който поразяваше народа, Давид проговори на Господа : Ето, аз съгреших, аз извърших беззаконие. Тези овце какво са направили? Над мене, моля Ти се, нека бъде ръката Ти и над моя бащин дом.

18 m В същия ден Гад дойде при Давид и му каза: Излез, издигни жертвеник на Господа на хармана на йевусееца Орна.

19 И така, Давид излезе според думата на Гад, както заповяда Господ .

20 А Орна погледна и видя, че царят и слугите му идват към него. И Орна излезе и се поклони на царя с лице до земята.

21 n Тогава Орна каза: Защо е дошъл господарят ми, царят, при слугата си? А Давид отговори: Да купя хармана от тебе, за да издигна жертвеник на Господа , за да престане язвата между народа.

22 o А Орна каза на Давид: Господарят ми, царят, нека вземе и принесе в жертва каквото му се вижда за добре; ето воловете за всеизгаряне и диканите, и впряга на воловете за дърва.

23 p Всичко това, о, царю, Орна дава на царя. Орна прибави също: Господ , твоят Бог, да има благоволение към теб.

24 q А царят каза на Орна: Не! Непременно ще го купя от тебе за определена цена; защото не искам да принеса на Господа , моя Бог, всеизгаряния, за които не съм платил нищо. И така, Давид купи хармана; а воловете купи за петдесет сребърни сикъла.

25 r Там Давид издигна жертвеник на Господа и принесе всеизгаряния и мирни приноси. И Господ прие молбата за земята и язвата престана сред Израил.
Copyright information for BulProtRev