2 Samuel 6

Пренасяне на Божия ковчег на Завета в Йерусалим

1 След това Давид пак събра всички отбрани мъже от Израил на брой тридесет хиляди души.

2 a И Давид тръгна от Ваала Юдова и отиде заедно с целия народ, за да пренесе оттам Божия ковчег, който се нарича с името на Господа на Силите, Който обитава между херувимите.

3 b Положиха Божия ковчег на една нова кола и го взеха от Авинадавовата къща, която беше на хълма. А Оза и Ахио, Авинадавовите синове, караха новата кола с Божия ковчег,

4 c като Ахио вървеше пред ковчега, а Оза край него.

5 А Давид и целият Израилев дом свиреха пред Господа с всякакви видове инструменти от елхово дърво, с арфи, псалтири, тъпанчета, цитри и кимвали.

6 d Когато стигнаха до Нахоновия харман, Оза протегна ръката си към Божия ковчег и го хвана; защото воловете го раздрусаха.

7 e Тогава Господният гняв пламна против Оза и Бог го порази за грешката му; и той умря там, при Божия ковчег.

8 А Давид се наскърби затова, че Господ нанесе поражение на Оза; и нарече онова място Фарез-Оза
6:8 Т.е. поражение (прелом) на Оза.
, както се нарича и до днес.

9 g В онзи ден Давид се уплаши от Господа и каза: Как ще дойде Господният ковчег при мене?

10 h Затова Давид отказа да премести Господния ковчег при себе си в Давидовия град и го отклони в къщата на гетеца Овид-едом.

11 i Господният ковчег престоя в къщата на гетеца Овид-едом три месеца. И Господ благослови Овид-едом и целия му дом.

12 j И така, известиха на цар Давид, че Господ е благословил дома на Овид-едом и целия му имот заради Божия ковчег. Тогава Давид отиде и пренесе с веселия Божия ковчег от къщата на Овид-едом в Давидовия град.

13 k И когато тези, които носеха Господния ковчег, преминаха шест крачки, той пожертва говеда и угоени телета.

14 l А Давид танцуваше пред Господа с всичката си сила и беше препасан с ленен ефод.

15 m Така Давид и целият Израилев дом пренесоха Господния ковчег с възклицание и тръбен звук.

16 n А когато Господният ковчег влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скачаше и танцуваше пред Господа , го презря в сърцето си.

17 o Донесоха Господния ковчег и го положиха на мястото му, сред шатъра, който Давид беше поставил за него. А Давид принесе всеизгаряния и мирни приноси пред Господа .

18 p И когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и мирните приноси, благослови народа в името на Господа на Силите.

19 q Той раздаде на целия народ, т. е. на цялото множество израилтяни, мъже и жени, на всеки човек, по един хляб, по една мяра вино и по един наниз сухо грозде. Тогава целият народ си отиде, всеки в къщата си.

20 r А когато Давид се връщаше, за да благослови дома си, Михала, Сауловата дъщеря, излезе да го посрещне и каза: Колко славен беше днес Израилевият цар, който се съблече днес пред очите на слугините на служителите си, както се съблича безсрамно един никакъв човек!

21 s А Давид отговори на Михала: Пред Господа , Който предпочете мене пред баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господния народ, над Израил – да! – пред Господа танцувах.

22 И ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените си очи; а от слугините, за които ти говориш, от тях ще бъда почитан.

23 Затова Михала, Сауловата дъщеря, остана бездетна до деня на смъртта си.
Copyright information for BulProtRev