2 Samuel 8

Победа на Давид над околните езически племена

1 a След това Давид порази филистимците и ги покори. Давид отне Метег-ама от ръката на филистимците.

2 b Порази и моавците и ги измери с въжета, като ги накара да легнат на земята. Отмери две въжета, за да ги погуби, и едно цяло въже, за да ги остави живи. Така моавците станаха Давидови слуги и му плащаха данък.

3 c Давид порази още совския цар Ададезер, син на Реов, когато той отиваше да утвърди властта си на реката Ефрат.

4 d Давид му отне хиляда колесници, седемстотин конници
8:4 В този текст: 1700 конници; а в 1 Лет. 18:4 – 1000 колесници и 7000 конници.
и двадесет хиляди пешаци. И Давид пресече жилите на всички коне, впрегнати в колесниците. Запази от тях достатъчно само за сто колесници.

5 f А когато дамаските сирийци дойдоха да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази двадесет и две хиляди мъже от сирийците.

6 g Тогава Давид постави гарнизони в Дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги и плащаха данък. И Господ запазваше Давид където и да отиваше.

7 h Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезер, и ги донесе в Йерусалим.

8 И от Ветах и Веротай, Ададезерови градове, цар Давид взе много мед.

9 А ематският цар Тоа, когато чу, че Давид поразил цялата сила на Ададезер,

10 изпрати сина си Йорам при цар Давид, за да го поздрави и да го благослови, понеже воювал против Ададезер и го поразил. Защото Ададезер често воюваше против Тоа. И Йорам донесе със себе си сребърни, златни и медни съдове.

11 i Тях цар Давид посвети на Господа заедно със среброто и златото, което беше посветил, взето от всички народи, които беше покорил –

12 от Сирия, от Моав, от амонците, от филистимците, от амаличаните и от плячката, взета от совския цар Ададезер, Реововия син.

13 j Името на Давид се прочу, когато се върна от поражението на осемнадесет хиляди сирийци в Долината на солта.

14 k Той постави гарнизони в Едом. По цялата територия на Едом постави гарнизони и всички едомци се подчиниха на Давид. И Господ запазваше Давид където и да отиваше.

15 Така Давид царува̀ над целия Израил и съдеше целия си народ, и им раздаваше правосъдие.

16 l Йоав, Саруиният син, беше над войската. Йосафат, Ахилудовият син, беше летописец.

17 m Садок, Ахитововият син, и Ахимелех, Авиатаровият син, бяха свещеници. Сарая беше секретар,

18 n Ванайя, Йодаевият син, беше над херетците и фелетците, а Давидовите синове бяха придворни началници.
Copyright information for BulProtRev