a 2 Ц. 9:7 , 11 , 13 , 19:17 , 28

2 Samuel 9:10

10 a Ти ще му обработваш земята – ти, синовете ти и слугите ти, и ще донасяш доходите, за да има синът на господаря ти хляб да яде. Но Мемфивостей, синът на господаря ти, винаги ще се храни на моята трапеза. (А Сива имаше петнадесет сина и двадесет слуги.)
Copyright information for BulProtRev