2 Thessalonians 1

Повод за написване на второто послание към солуняните става появата на лъжеучители в църквата, които смущавали християните с твърдения за скорошно настъпване на Второто Христово пришествие. Апостолът отново подкрепя солуняните във вярата и търпението им, като разкрива някои белези на времето преди Второто пришествие.

Посланието е значимо преди всичко с това, че напомня предвид забавящото се Христово пришествие да не отслабва вярата, която винаги е най-сигурната опора и защита на християните. Написано е скоро след първото послание вероятно отново в Коринт.

Идващият Божий Съд

1 a Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос:

2 b Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и Господ Исус Христос.

3 c Длъжни сме, братя, винаги да благодарим на Бога за вас, както и подобава, за това, че вярата ви нараства твърде много и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг;

4 d така че и самите ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашето търпение и вяра във всичките ви гонения и в скърбите, които понасяте,

5 e което е доказателство за Божия справедлив съд, за да се удостоите с Божието царство, за което и страдате.

6 f Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на онези, които ви оскърбяват,

7 g а на вас, които страдате – успокоение заедно с нас, когато Господ Исус се яви от небето със Своите силни ангели,

8 h в пламенен огън да даде възмездие на онези, които не познават Бога, и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.

9 i Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила,

10 j когато дойде в онзи ден, за да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всички повярвали ( следователно и между вас, защото вие повярвахте на нашето свидетелство).

11 k Затова и винаги се молим за вас, дано нашият Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенства мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата;

12 l за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос.
Copyright information for BulProtRev