2 Thessalonians 2:9-11

9 a този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса

10 b и с цялата измама на неправдата, за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.

11 c И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа,
Copyright information for BulProtRev