2 Thessalonians 3

Призив за молитва

1 a Най-после, братя, молете се за нас, да напредва бързо Господнето слово и да се прославя, както и у вас,

2 b и да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци; защото не във всички има вяра.

3 c Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия.

4 d И сме уверени в Господа за вас, че и вършите това, и ще вършите това, което заповядваме.

5 e А Господ да насочи сърцата ви в пътя на Божията любов и в Христовото търпение.

Задължения за ежедневен труд

6 f Заръчваме ви още, братя, в името на нашия Господ Исус Христос, да страните от всеки брат, който постъпва нередно, а не по преданието, което сте приели от нас.

7 g Понеже самите вие знаете как трябва да ни подражавате, защото ние не вършихме нередни неща между вас,

8 h нито даром ядохме хляб у някого, а с труд и усилие работихме нощем и денем, за да не бъдем в тежест на нито един от вас;

9 i не че нямаме правото, а за да ви представим себе си за пример, за да ни подражавате.

10 j Защото и когато бяхме при вас, заръчахме ви това: Ако някой не иска да работи, той не бива и да яде.

11 k Понеже слушаме как някои постъпвали нередно между вас, като не работели нищо, а се месели в чужди работи.

12 l На такива заръчваме и ги увещаваме в името на Господ Исус Христос да работят тихо и да ядат своя си хляб.

13 m А на вас, братя, да не ви дотяга да вършите добро.

14 n И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го, за да не се събирате с него, с цел да се засрами.

15 o Обаче недейте го смята за неприятел, а го наставлявайте като брат.

16 p А сам Господ на мира да ви дава мир винаги и всякак; Господ да бъде с всички ви.

17 q Поздрава с моята собствена ръка, който е белег на всяко послание, аз, Павел, пиша така:

18 r Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас.

Амин.

Copyright information for BulProtRev