2 Timothy 2

Самоотвержено служение в църквата

1 a И така, чедо мое, заяквай в благодатта, която е в Христос Исус.

2 b И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.

3 c Съучаствай в страданията като добър войник на Исус Христос.

4 d Никой, който служи като войник, не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.

5 e И ако някой се състезава в игрите, не получава венец, ако не се е състезавал по правилата.

6 f Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете.

7 Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко.

8 g Помни Исус Христос от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие,

9 h за което страдам дори до окови като злодей. Но Божието слово не се връзва.

10 i Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христос Исус, заедно с вечна слава.

11 j Вярно е това слово: „Защото ако сме умрели с Него, то и ще живеем с Него;
12 k ако устоим, то и ще царуваме с Него;
ако се отричаме от Него, и Той ще се отрече от нас;
13 l ако сме неверни, Той остава верен; защото не може да се отрече от Себе Си.“

За чистотата на учението и на живота

14 m Това им напомняй и заръчвай пред Господа, да не влизат в препирни за дребнавости, което никак не ползва, а е за развращаване на слушателите.

15 Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.

16 n Но избягвай скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие

17 o и учението на такива ще разяжда като гангрена; от които са Именей и Филет,

18 p които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението вече е станало, и събарят вярата на някои.

19 q Но твърдата основа, положена от Бога, стои, като има този печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господнето име, да отстъпи от неправдата.

20 r А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстени; и едни са за почтена употреба, а други – за непочтена.

21 s И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело.

22 t Но бягай от младежките страсти; и заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.

23 u А избягвай глупавите и невежествени разисквания, като знаеш, че пораждат препирни.

24 v А Господният слуга не бива да се препира, но трябва да бъде кротък към всички, способен да поучава, търпелив;

25 w с кротост да увещава противниците, та дано Бог да им даде покаяние, за да познаят истината

26 x и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля.
Copyright information for BulProtRev